اخبار استانی

آئین نامگذاری بوستان شهید سید سعید امی زاده برگزار شد

آیین نامید بوستان شید سید سید امی زاده شد کارد شد

با تایید شوری اسلامی شهر اصفهان بوستانی در کیابان گلستان کاکید در کیابان عسگریه اصفهان به نام شید سید سید امیزاده نامی شد.

به روگر اخبار استانی از اسفاهان پس از تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان، با حضور شهید سید سعید عامی زاده، خانواده معظم شهدا و همچنین ابوالفضل قربانی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، مجید نادرالاصلی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان شورای اسلامی شهر اصفهان داود بحیرایی شهردار منطقه تابلویی در روستای شهید سعید عمی زاده نصب شد.

IMG_20221211_201332_806

داوود بحیرایی مدیر منطقه شهرداری در این مراسم گفت: نامگذاری خیابان های منطقه به نام شهدا کوچکترین کاری است که شهرداری در مقابل ایثار شهدا و خانواده های معظم شهدا می تواند انجام دهد.

IMG_20221211_201254_766

مجید نادرالاصلی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نیز ابراز داشت: امروز نیاز جامعه به شناخت شهدا دارم و باید برای یاد شهدا و شناخت آنها بیشتر تلاش کنیم.

نب نامشدی معابر و اماکن به نام‌شهدا کوگی شیستا از سوی شهرداری دانست .

در آیین این از مدر شید سید سید امیزاده تجلیل به امل آمد.

پسر کوچک سید سعید عمی زاده متولد 1343 در سال 61 در عملیات رمضان به شهادت رسید و پیکرش در جبهه غرق در خون بود و خانواده منتظر آمدن او بودند تا اینکه در بازرسی جسد او را پیدا کردند. با کاروان بهشت ​​سال کاکست پس از 39 سال در دهه فاطمیه وارد اصفهان شد و تایید شد.

رزمنده دفاع مقدسة شيد سيد امي زاده به مدر قول دائه بود بر مي غردة .

پارسال مادرش را دید که او را دید و گفت: دیدمش و گفتم:

IMG_20221211_203450_602

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه و رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا