اخبار استانی

آتش‌سوزی ۳.۵ هکتار از عرصه‌های جنگلی نیارق

آتش سوزی در 3.5 هکتار از مناطق جنگلی

رضا کرمنیا کبر از ائش‌زی امدی 3.5 هکتار از عرناهی jungli نیارق داد.

به روگی اخبار استانی از اردبیلرضا کرمی‌نیا، جانشین ایگان مفتاح دانشون کل سرور نیزیل استان اردبیل گفت: روز گذشته 3.5 هکتار از عرصه‌های جنگلی این منطقه در آتش سوخت.

جانشین ایگان کدهره کل سرورز استان اردبیل افزود: معمولاً اینگونه آتش سوزی ها با انگیزه انتقام و یا سرگرمی نیروهای امنیتی توسط عاملان انجام می شود که علت آتش سوزی روز گذشته در نیارق بوده است.

وی افزود: آتش سوزی روز گذشته بزرگترین آتش سوزی یک سال گذشته در محدوده جنگل آبی بیگلو بود، بنابراین قطعا با عاملان این حادثه به شدت برخورد خواهد شد.

آتش حدود 6 ساعت تمام شد.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه 0 و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا