اخبار استانی

آزمایشگاه‌های «برتر» و «رشدیافته» عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معرفی شدند

با حوزر علی استماء علمی، تخذین و عكستوم دانش‌بنیان ریس‌مهمور;

با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصادی رئیس جمهور و مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی ضمن شناسایی مراکز عضو برتر شبکه، آزمایشگاه هایی که در ارزیابی عملکرد خود در سال 1398 پیشرفت چشمگیری داشته اند معرفی شدند. و شناخته شد.

به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری، شبکه فناوری های آزمایشگاهی حمایت راهبردی علم، فناوری و اقتصاد دانش بر اساس ریاست جمهوری همه ساله با هدف تبادل تجربیات، معرفی مراکز آزمایشگاهی توانمند. و با ترویج و پرورش الگویی برای اشتراک تجهیزات و توانمندی ها در این حوزه، نشستی توسط مدیران مراکز عضو آزمایشگاه با حضور مدیران مراکز عضو، مخاطبین و فعالان این حوزه برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این رویداد که هر ساله به میزبانی یکی از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی برگزار می شود با تعامل و گفتگو با یکدیگر، آخرین اقدامات، دستاوردها و تجربیات را به بحث گذاشته و با ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر از جمله آشنا می شوند. مرکز میزبان این رویداد همچنین فرصتی برای مدیران و اعضای فعال مراکز شبکه است تا ضمن بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود، به بحث، گفتگو و تبادل نظر با مسئولین شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی و زمینه‌سازی مسیر پیشرفت، توسعه بپردازند. خدمات آزمایشگاهی و ارتقای ظرفیت ها

گردهمایی سالانه، اما هدف دیگری را نیز دنبال می کند که ایجاد انگیزه، ترویج و پرورش توسعه ظرفیت های آزمایشگاهی، مشتری مداری، ارتقای استانداردها و روش های آزمایش و در نهایت ارائه خدمات بهتر به مخاطبان با ارتقای کارآمدی است. پژوهش، ارتقای کیفیت محصولات و تحول در اقتصاد است با توجه به این هدف، همه ساله و در چارچوب این رویداد، مدیران بهترین مراکز آزمایشگاهی، آزمایشگاه هایی که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته اند و همچنین ارتباطات آزمایشگاهی که عضو شبکه آزمایشگاهی بین به مراکز اعطا می شود.

** تقدیر از مراکز مرکز آزبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

نشست امسال نیز با حضور روح الله دهقانی، فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصادی رئیس جمهور و رضا اسدی فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، با اهدای 20 مرکز آزمایشگاهی برتر و 33 آزمایشگاه که رشد چشمگیری را نسبت به سال گذشته تجربه کرده اند، برگزار شد. سال گذشته لوح تسدين و بونوا نقدي تسدين شدين.

در این مراسم عنوان “مرکز تحقیقات متالورژی رازی” به عنوان عضویت در شبکه راهبردی فناوری آزمایشگاهی به آزمایشگاه اعطا شد.

In the continuation of this ceremony, the foundation of applied sciences, Şarkht İnşehir İnşehir İnşağı ក្រាង ក្រានា្ន្រ្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ន្ង پتروشيمی یران, برتورشیمی ایران, بریکوکده کهمی کیمی و انجهیسی شیمی یران, برکوکده دیں کیمی کیمی جهاد دانکیکی, کیدرید دانش پارس, صامت تك ازما, بریکورکده جامی بریکی دانکشین علوم آبادان، بریکتورهای مرجازی روگشهای علمی و آندیکی کیمی ایران، برکشکده صناد نفت، بریک کہے شهید چمران اهواز، موسسه تحقیقاتی، شرکت کیمیا شنگرف پارس شدیدین.

**تقدیر از روش جهشی کنترسی عکس در راینہ کے ہے ہے

از دیگر بخش‌های نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی، شناسایی و معرفی آزمایشگاه‌هایی بود که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری در ارائه خدمات، زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها کسب کرده بودند. بر اساس ارزیابی کارشناسان شبکه آزمایشگاه فناوری راهبردی و بر اساس معیارهای مشخص، 33 مرکز عضو شبکه توانستند بر اساس عملکرد خود در سال 1400 در جایگاه یک مرکز «توسعه یافته» قرار گیرند.

به آن کے کده کہ تکے کے جهاد دانش آموزی واحد دانگش تنتیکی شرفی، شرکت دقد آزمون بسّر، کرکز کرکز کے ولوم و اینکیزی مادای، شرکت دانش کده تکیه های نوین علم زیستی جهاد دانشگاهی شیرازی، شرکت دانش آموزی شریفی ابن شینا، دانکشک یولوم اردبیلی Health care Kermanshah، شرکت ختم بلیمر، کهکندی شمی کیمی دانکتی دانشی امیرکبیر، دامکان دامغان، شرکت زمینکی و اکتشافات مندرین کرکنز مشهد، شرکت پرتو ازمای سیراف، دیشنک یزد، دانش علوم علوم جندی شابور اهواز، شرکت بلاد اهواز، تعابانی دانش بنیان جیست فناوران نوین، شرکت تعابرانی توردین رنگ و رزین وان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، شرکت پیاینه میکت پاک، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، شرکت کارکی لوربوتر کلولهای و زین تکلیکی دینهیں و زید. تکلیکی وطان شرکت سنگ کازر سناد سپاهان دینشکت سمنان پردیس علوم بایه کیمی دیانشکت سنکی امیر کبیر کھالی هافافزی شرکت سنگ علم شیلاتی کیشور کده کازر دریای کازر ، دانشگاه گیلان، گروه مواد دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، مشاوران مهندسی انشهیر، نامداران کیفیت، دانشگاه صنعتی و مرکز تحقیقات مواد پیشرفته اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اصفهان دانشگاه آنها مقدر بود

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا