اخبار استانی

آغاز عملیات اجرایی بلوک خوابگاهی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اخبار استانی / همدان با حضور رئیس جمهور رفاه دانشجویان کشور در شهرستان اسدآباد کلنگ زنی طرح بلوک خوابگاهی دانشگاه سید.

به گزارش اخبار استانی، رئیس خانواده سلامت دانشجویان کشور در حاشیه کلنگ زنی این طرح از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار توسط مشاورین خانواده برای خوابگاه های دانشجویی این دانشگاه خبر داد و گفت: در تصویری که خوابگاه کلنگ زنی امروز دانشگاه سیدجمال ظرف دوساله است. به کامل شدن وضعیت سلامت دانشجویان کشور آن را تقبل خواهد کرد.

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآباد هم اظهار کرد: ظرفیت این بلوک‌گاهی کلنگ 250 نفر به مساحت 2000 متر از محل بودجه تملکی، در محل اختصاصی دانشگاه، کمک هزینه‌های مسکن، خیرین و سفر ریاست جمهوری است.

حسین مرادی مخلص گفت: در حال حاضر دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دارای سه خوابگاه تملیکی و خودگردان با تعداد 100 نفر بوده است که این تعداد، خوابگاه شماره یک خواهران دارای 300 نفر، خوابگاه خواهران شهید محمد رسول رضایی دارای 500 نفر ظرفیت و خوابگاه پیام است. برادران دارای ۴۰۰ نفر ظرفیت است.

گفتنی است در سفر نیم روزه رئیس رفاه کشور به اسدآباد، دکتر مسعود گنجی از خوابگاههای دانش.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا