اخبار استانی

آغاز فرآیند پرداخت اعتبار تکمیل طرح ملی اتصال بندر کاسپین به خط ریل سراسری

به گزارش اخبار استانی: مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان، فرآیند پرداخت اعتبار تخصیص یافته به ویژه برای تکمیل طرح اتصال جامعه بندری کاسپین به خط ریلی سراسری در ایستگاه پیربازار را آغاز کرد. سازمان و اسداله عباسی استان گیلان; فرآیند پرداخت 180 میلیارد تومان از محل اعتبار 250 میلیارد تومانی تخصیص یافته به حساب پیمانکار آغاز شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، پرداخت در حال انجام است و 75 درصد از عملیات اجرایی پروژه خط ایستگاه پیربازار تا مجتمع بندری کاسپین تکمیل شده است و با تزریق مالی به پیمانکار، امید است در تکمیل پروژه تسریع شود.

کاظمیان طول خط در منطقه آزاد را 35 کیلومتر و تراز راه آهن را 14 کیلومتر عنوان کرد. امیدوارم بتوانیم شاهد اجرای حمل و نقل ریلی از طریق مجتمع بندری کاسپین باشیم.

سخنگوی سازمان منطقه آزاد، اتصال منطقه به خط ریلی و احداث پل به منظور حمل و نقل و انتقال مستقیم کالا از قطار به کشتی را به ترتیب از مهمترین پروژه های منطقه عنوان کرد. برای تکمیل حلقه های زیرساختی، فعال سازی کریدور شمال به جنوب را فعال کرد و افزود: از سوی دیگر با اتصال استان گیلان به شبکه ریلی کیشور، دریای خزر و دو دریای جنوبی ایران یعنی خلیج فارس و عمان. دریا، از طریق راه آهن به یکدیگر متصل می شوند که می تواند نقش مهمی در افزایش، تسریع و کاهش هزینه ها داشته باشد.

وی مزیت دیگری را استفاده از دو طرح ملی در منطقه برای ایجاد فرصت برای ترانزیت کالا بین کشورهای اوراسیا، سواحل دریای خزر و کشورهای عربی در سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان ارزیابی کرد. و با راهبرد همکاری این سازمان با فعالان بخش خصوصی مناطق آزاد و اتاق های بازرگانی و حمایت مقامات عالی رتبه، منطقه آزاد نقش محوری در کریدور شمال-جنوب و چین- داشته است. مسیر ترانزیتی قزاقستان – ایران مرکز تجارت بین کشورها.

گفته می شود مسیر اصلی کریدور ریلی شمال به جنوب بین رشت – آستارا و رشت – بندر به دلیل برخی مسائل زیست محیطی در اولویت قرار دارد و این منطقه به بندر انزلی متصل است. به این ترتیب از کل مسیر 35 کیلومتری ایستگاه پیربازار تا اسکله های مجتمع بندری کاسپین، کمتر از یک کیلومتر در محدوده ای قرار دارد که سازمان 95 درصد از کل مبلغ 45 میلیارد تومان را به این منطقه اختصاص داده است. پروژه

آغاز فرآیند پرداخت اعتبار تکمیل اتصال سراسری خط ریلی خزر

46

دکمه بازگشت به بالا