اخبار استانی

اجرای طرح آمارگیری از معادن درحال بهره‌برداری آذربایجان‌شرقی

به گزارش اخبار استانی از تبریز، امید یامی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بهره برداری صحیح و علمی از ذخایر انبوه و انواع معدنی استان مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق بوده است و این هدف جز با اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و در هنگام انجام فعالیت‌ها بوده است. میسر شد.

وی افزود: طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری استان با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه آن در ناخالص داخلی استان، مقدار و ارزش تولید مواد معدنی، مقدار و مقدار بسیار زیاد، ارزش افزوده، ترکیب نیروی نیروی انسانی انسانی، مقدار مواد معدنی، ارزش سرمایه‌ها و … توسط مرکز آمار ایران و در این استان توسط معاونت آمار و اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی برای اجرای سازمان می‌شود.

یامی توضیح داد: در اجرای این طرح مأموران آمارگیر با مراجعه به تمامی دفاتر مرکزی معادن و محل‌های تولید مواد معدنی، جمع آوری اطلاعات این طرح را برای سال 1100 به انجام رساند.

آمار و اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی سازمان مشخص کرد: آمار و اطلاعات جمع آوری شده پس از بازبینی و کنترل کارشناسی در سامانه مرکز آمار وارد می شود و پس از اشکالات احتمالی، استخراج گزارش رفع می پذیرد.

وی یادآور شد: بر اساس نتایج از اجرای این طرح در سال 1400 برای جمع آوری اطلاعات سال 1399 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، 6 هزار و 786 نفر شاغل در 285 معدن در حال بهره برداری از استان آذربایجان شرقی فعالیت می کنند.

یامی اعلام کرد: در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۱۹۲ تن مواد معدنی به ارزش ۱۳ میلیون و ۵۶۲ هزار ارزش افزوده این معادن در آن سال ۱۲ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بوده و ارزش سرمایه گذاری در آن بوده است.

46

دکمه بازگشت به بالا