اخبار استانی

اجرای طرح توسعه و بهسازی ۲۳۱ کیلومتر شبکه توزیع برق در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری اخبار استانی در استان سمنان، رضاعلی اصغری با بیان اینکه عملیات احداث 76 کیلومتر شبکه هوا و زمین فشار متوسط ​​و کم فشار به منظور تامین برق عمومی جدید به پایان رسیده است، گفت: شبکه توزیع کیلومتر برق در منطقه استان از ابتدای سال جاری بهبود یافته است.

وی افزود: بهینه سازی 134 ایستگاه هوایی و هفت دستگاه پست زمینی از دیگر اقدامات انجام شده است.

علی اصغری یادآور شد: 1000 و 211 لامپ جدید در سیستم روشنایی معابر استان نصب شده است.

وی کاترنشان کرد: به منزور علیوں کے کے کے ہے ہے ۱۳۹ ۲۸ ریال خرج شد.

46

دکمه بازگشت به بالا