اخبار استانی

اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر کرج

به روگر اخبار استانی از البرز; «فرزين فرشاد» با اشاره به مصوبات آخرين جلسه شوراي ترافيك شهركرج، گفت: طرح زوج و فرد براساس مصوبه شوراي ترافيكي از اول ماه سال جاري اجرا مي شود. کرج در روزهای غیر تعطیل از ساعت 16:30 الی 21:00.

این مسئول کاهش آلودگی هوا به ویژه در هسته مرکزی شهر و کنترل تردد وسایل نقلیه را از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: امیدواریم در عین حال شهروندان نیز در زمان اجرای طرح اعم از زوجین و افراد از استفاده از وسایل نقلیه غیرمجاز در این محدوده خودداری کنند.

فرشاد با اشاره به دیگر مصوبات این نشست گفت: با توجه به توضیحات درباره کل مطالعات و بررسی‌های ترافیک شهری و به منظور جلوگیری از وقوع احتمالی احتمالی کاهش تداخلات ترافیکی. اقدامات لازم برای بسته شدن جاده در حال انجام است.

تعریض عابران پیاده خیابان آزادی (رجایی شهر) از خیابان هشتم تا تقاطع بلوار شهید مدین ضروری است.

با توجه به نقطه نظرات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ویژه لزوم افزایش اجرای قانون در مناطق شهری به ویژه در حوزه اجتماعات تجاری و استفاده کنندگان از سفرهای جذاب، مقرر شد با تمرکز مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک، نکات ذکر شده، تعداد، شناسایی و مورد رومیک میں میں کرید کرید.

46

دکمه بازگشت به بالا