عمومی

احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد

به گزارش شفاف، مفاد مالیاتی قانون جهش تولید مسکن (مصوب 17 مرداد 1400 مجلس شورای اسلامی) توسط داوود منظور رئیس سازمان مالیاتی کشور ابلاغ شد. در تبصره 3 این ابلاغیه آمده است: صندوق ملی مسکن با وظیفه تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به منظور ایجاد هم افزایی و تقویت راه اندازی می شود. پشتیبانی. ظرفیت و تخصیص بهینه منابع مالی.

منابع این صندوق از محل واگذاری زمین های موضوع این قانون و از محل منابع مربوط به اجاره نامه های سال 99، عوارض زمین، مسکن، املاک و ساختمان، منابع در اختیار بخش مسکن است. قانون بودجه سنواتی، منابع برگشتی خطوط اعتباری و اعتبارات فرعی مسکن آنلاین، کارمزدهای استهلاک سالانه صندوق پس‌انداز مسکن، کمک‌های خیریه و سایر منابع پیش‌بینی‌شده در آئین‌نامه صندوق تامین و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعم از سود یارانه، تخفیف در هزینه های صدور و نوسازی مجوز ساخت، گواهی پایان ساختمان، هزینه های تامین و نقل و انتقال، ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، پزشکی، سبز، سبز). تأسیسات فرهنگی، ورزشی و شهری) در شهرسازی که بر اساس الگوی مصوب شورای کل مسکن برای طراحی پروژه‌های مسکن موضوع این قانون ایجاد می‌شود. دارایی ها و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و شعبه دیگری در تهران و هیچ یک از شهرستان ها ندارد. اعضای صندوق شامل هیئت امنا و هیئت مدیره می باشد.

طبق تبصره 3 ماده 8 سال 1400، بودجه کل کشور برای کل دهه 1400 بیش از مبالغ پایه مالیاتی زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان است و از سال 1401 به بعد کلیه مبالغ دریافتی از این ماده تخصیص می یابد. پایین

در ماده ۴ مقررات مالیاتی آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند هر ساله حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را با نرخ سود مصوب پولی به بخش مسکن اختصاص دهند. و موسسات شورای اعتبار همانند سال اول اجرای این قانون کمتر از سه میلیون و ششصد میلیارد (3.600.000.000.000.000.000) تسهیلات واقعی برای واحدهای موضوع این قانون و حداقل منابع برای سالهای آتی خواهد بود. تسهیلات مذکور با افزایش درصد بالا با توجه به نرخ تورم سالانه.رشد.

تبصره 1 ماده 4: بانکهای تخصصی مورد تصمیم بانک مرکزی به استثنای بانک مسکن از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- ماده 4: تسهیلات فوق متناسب با نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلامی وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. در صورت تلفیق منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات به نسبت سهم آن از منابع صندوق مسکن ملی نزد بانک عامل و نرخ سود مصوب سازمان محاسبه می شود. شورای پول و اعتبار

تبصره 3 ماده 4- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از مهلت مشارکت به اقساط تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مدت زمان مشارکت و فروش اقساطی بیست سال می باشد. در صورتی که مدت زمان ساخت ناشی از سهل انگاری سازنده باشد، سود مدت مشارکت مدت تمدید شده با تایید وزارت راه و شهرسازی متعلق به سازنده می باشد.

تبصره 4 ماده 4 : بانک ها و مؤسسات اعتباری مجازند بر اساس ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق رهنی اقدام کنند. . سازمان در صورت پرداخت تسهیلات مندرج در این ماده.

طبق مفاد تبصره 5 سازمان مالیاتی در صورت عدم رعایت موضوع این ماده به عنوان بودجه سنواتی بیست درصد (20%) تعهد پرداخت نشده از بانک ها و اعتبارات اخذ می شود. موسسات و سپرده های خزانه داری سراسر کشور. به آرامی این مبلغ 100% (100%) تخصیص و به حساب صندوق ملی مسکن منظور می شود.

تبصره 1- ماده 5- واگذاری اراضی بخش عمومی و موسسات عمومی غیردولتی به اشخاص مندرج در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. در تاریخ 14 اسفند 1396 انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به واحدهای سرمایه گذاری نهایی و اجاره ملک توسط شرکت های سرمایه گذاری معاف از مالیات می باشد.

ماده 10 – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و 100 درصد (100%) سرمایه و شرکت‌های متعلق به دولت موظفند اراضی در اختیار خود را در حدود مقرره به‌طور رایگان واگذار و تحویل دهند. مقاله. 6-الف- ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (به استثنای قطعات موضوع ماده 9 تبصره 2 این قانون) ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن. بنا به درخواست وزارت قانون، راه و شهرسازی. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از اعلام این وزارتخانه نسبت به تفکیک و ثبت نقل و انتقالات ملکی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت از طرف دولت به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

ماده 17- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات آماده سازی مسکن، باغات، زیربناها و روبناها و ساخت و ساز مسکن را برای کلیه طرح های کمک مسکن به ازای هر ده میلیون (10.000.000) ریال واحد مسکونی محاسبه کند.

دکمه بازگشت به بالا