اخبار استانی

استاندار سمنان: امکانات ورزشی استان‌ به صورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد

به روگر استان سمنان; سید محمدرضا هاشمی فرماندار سمنان روز سه شنبه 22 شهریور 1401 در اولین جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش استان گفت: جلسات شورای تربیت بدنی و ورزش به منظور ارتقاء به طور مستمر تشکیل شد. فعالیت اجتماعی در استان
وی افزود: از فضاهای پارک ها و بوستان های سطح شهر برای برگزاری برنامه های ورزشی و ورزش های همگانی استفاده می شود.
هاشمی‌ تک‌ھید کرد: تحمید یازید بریا که زمان‌ها را قطع می‌کند MINUTE ی برای سرتصهی استنگه‌ای درست، درستی ادادارات و استان‌های استانی فکر می‌شود.
وی گفت: در بحث توسعه تربیت بدنی به ویژه در ورزش های همگانی باید از ظرفیت آموزشی استان اعم از دانشگاه ها و آموزش و پرورش استان به صورت ویژه استفاده شود.
استاندار سمنان گفت: لازم است در خصوص توسعه و تقویت ورزش در روستاها با دفتر امور روستایی و شوراها گفتگو شود.

دکمه بازگشت به بالا