اخبار استانی

افتتاح 47 طرح عمرانی برق رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

به گزارش خبرگزاری اخبار استانی در استان سمنان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: پروژه های این شرکت که در هفته جاری توسط دولت افتتاح شد در قالب توسعه هوشمند شبکه، ساخت، بهسازی است. و بهینه سازی خطوط تامین برق و تاسیسات توزیع برق و همچنین تامین برق متقاضیان تازه وارد این برنامه هستند.

وی گفت: 15 طرح توسعه و احداث شبکه های توزیع برق با اعتبار 134 میلیارد و 758 میلیون ریال و 16 طرح بهسازی و بهینه سازی خطوط برق با اعتبار 161 میلیارد و 272 میلیون ریال افتتاح شد.

وی افزود: هشت طرح برق رسانی به مشترکین جدید شهری و روستایی با هزینه 74 میلیارد و 39 میلیون ریال، شش طرح افزایش ضریب اطمینان شبکه با هزینه 97 میلیارد و 446 میلیون ریال و دو طرح هوشمندسازی شبکه و برق. تجهیزات با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد و 686 میلیون ریال از دیگر پروژه های افتتاح شده محسوب می شود.

مديراعم الشركت برق البرق تصريح كرد: بريا عنادرة إن 47 برق البرق تصريف، 488 ميليارد و 201 ميليون ريال سرمايه گذاري شده است.

48

دکمه بازگشت به بالا