عمومی

امیر کبیر – اخبار استانی

مرد مرد تو ای امیر بزرگ که از امور وطن آگاه و بیناست.

اراک به نام مردی از این شهر نامگذاری شده است.

کی وطن مثل تو، مازاد کجاست؟

احتمالاً سلیمانی از تبار شما، دلیر دلیر است

در قدر شاه دون از کجا می دانست که اسیر فحشا است؟

در سه سال تصدی شما کجا پیدا شد، جایگزین و مشابه؟

حیف است فراری را که نباید کوتاه کرد یا بد کرد.

روس ها با بریتانیا توطئه می کنند تا با اعضای سطح پایین توطئه کنند

خائنانی که حاضرند به هموطنان خود شمشیر بدهند

تا زمانی که قدرتی به دست نیاوردند، می دانند که مزدور هستند هرچند که دشمن هم باشند

مشاهده و دریافت وعده کمک به پادشاه قاجار انگلستان و روسیه

خارجی ها همیشه می خواهند کشور فقیر باشد

زیرا کشور دارای بودجه می خواهد که زنان تبدیل به خمیر ناسالم شوند

تا خرج ها کم و زیاد شود بودجه را به دادگاه می دهند.

دست مردم در خانه فقیر و غنی باید به یک قسمت کوچک کاهش یابد

باغ فین محل ماتم ابدی است.

دشمنان انسانها نباید از سراسر جهان تداوم داشته باشند.

وطنشان که بود خانه شان کی بود؟

حیف حیف برای مردم ایران که قهرمان نیستی

گرچه کشتن دشمنت تو را به ناحق به دنیا برده است عزیز و معروف

همه آنها مصمم و مصمم هستند، احترام، ستایش و احترام دارند.

ای «رضا» غم بسیار است، غم بسیار است.

دکمه بازگشت به بالا