اخبار استانی

“اورست” حریف این زنان ایرانی نشد!

"اورست" حریف این زنان ایرانی نشد!

پنج بانوی ایرانی موفق شدند بر روی بلندترین نقطه دنیا قدم بگذارند.

به گزارش اخبار استانی هر ساله کوهنوردان برای صعود به قله اوست اقدام می کنند اما تعداد کمی از ورزشکاران هستند د. رات راه، هزینه های زیاد و آمادگی بدنی و ذهنی بالا از جمله چالش‌هایی است که یک ورزشکار حرفه‌ای است.

باتوجه به سختی های موجود در راه صعود، اما چندین نفر هستند که هرساله برای رسیدن به قلد او هستند. در این بین، نام زنان ایرانی هم به چشم می خورد که با وجود مشکلات فراوان با اراده و برنامه ریزی مو.

باتوجه به شرایط کوهنوردی در ایران و محدودیت های موجود، زنانی بوده اند که تسلیم نشده و هدف خود را دن. در سال ۱۳۸۹ و در نهم خرداد ماه، فرخنده صادق از تهران و لاله کشاورز از سیستان و بلوچستان دو بانوی ا ا. این دو زن ایرانی، اولین زنان مسلمان جهان بودند که فاتح اورست شدند. شاور و صادق با تلاش و پشت کار خود انتخاب کنید نام خود را در تاریخ ورزش ایران ثبت کنید.

س از دو بانوی ایرانی به اورست، در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ پروانه کاظمی دیگر کوهنورد ایرانس بود که تو. از این بانوی ورزشکار به عنوان اولین کوهنورد زن مستقل ایرانی که فاتح اوست شد، یاد می شود. او اولین کوهنورد سال ۲۰۱۲ بود که بر روی اوست قرار گرفت.

در سال جاری بازهم زنان ایرانی افتخار آفرینی کرده و پس از حدود ۱۰ سال بر بام دنیا پرچم ای ای افسانه حس و الهام رمضانی دو کوهنورد ایرانی بوده است که فردند در اردیبهشت ۱۴۰۱ با مشکلات فراوان اورست را فتح کرده و نام خود را در تاریخ ورزش ماندگار کنند.

حضور این دو بانوی ایرانی بر بام دنیا با تحسین زنان و مردان ایرانی همراه بود چرا که مشکلات اقتصادی، فرهنگی و محدود می‌شوند این دو کوهنورد را تغییر می‌دهند و می‌توانند در این مکان به همگان ثابت کنند که خواستن تعیین شود.

دکمه بازگشت به بالا