اخبار استانی

باکتری‌هایی که همراه با طوفان‌های گردوغبار جابه‌جا می‌شوند

در سال‌های اخیر افزایش طوفان‌های گردوغبار باعث بروز نگرانی‌هایی در خصوص مشکلات بهداشتی شهرستان‌های آبا می‌شود. با توجه به اینكه طوفان‌های گردوغبار می‌توانند عوامل بیماری‌زا باشند، پژوهشگران را ر ر ر ر.

به گزارش اخبار استانی، طوفان گردوغبار یکی از پدیده‌هایی است که در سال‌های گذشته به هوا شده و پیامدهای زیستی می‌پردازند.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن بر روی کمربندهای خشک و نیمه‌خشک به طور مداوم تحت تاثی. منشا طوفان‌های گردوغبار ایران، مرکز جنوب عراق و شمال عربستان است. خشکسالی، کاهش بارندگی و تولید رطوبت نسبی، باعث خشک شدن برخی تالابها، دریاچه ها و بیابان های عراق و سوریه شده است و همین موضوع با گردوغبار همبستگی زیادی دارد.

طوفان های گردوغبارهای ناشی از خشکی زمین و بیابان ها می توانند عوامل بیماری مانند باکتری ها، قارچ ها، موجودات تکیاخته ها، گرده های گیاهی و … را همراه با خود حمل کنند و باعث افزایش بیماری های مختلف می شوند.

شهرهای آبادان و خرمشهر نزدیک به کانون های گردوغبار خارجی قرار دارند و همچنین با تالاب های خشک شده اند. به همین دلیل این شهرها می‌توانند نمونه‌های مناسبی برای بررسی طوفان‌های گردوغبار باشند.

بر همین اساس پژوهشگران با یک مطالعه برای اولین بارهای انجام هوای آبادان و خرمشهر را مطالعه کردند و میزان تشابه آن را با باکتری های خاک تالابهای هورالعظیم و شادگان مورد مقایسه قرار دادند.

در این مطالعه برای مشخص شدن روزهای گردوغباری شهرهای آبادان و خرمشهر از اطلاعات ماهوارهای اداره کل محیط زیست استان خوزستان و ایستگاه هواشناسی آبادان استفاده می شود. ارامترهای محیطی مانند دما، میزان و میزان اشعه ماورای بنفش نیز در روزهای مطالعه، ثبت شدند.

همچنین به صورت تصادفی از سطح خاکی تالاب‌های هورالعظیم و شادگان نمونه‌برداری انجام شد. همچنین به مدت ۱۰ روز از هوای پنج نقطه در شهرهای آبادان و خرمشهر، نمونه‌برداری صورت گرفت.

بررسی تصاویر ماهواره ای در روزهای گردوغباری نشان می دهد که شهرستان های آبادان و خرمشهر تحت تاثیر گردشگران داخلی و خارجی هستند و توده های گردوغبار، ابتدا از اردن، سوریه، عراق و عربستان سعودی منشا میگیرند، ولی با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در آن. مسیر حرکت توده‌های گردوغباری و جهت باد غالب، در منطقه باعث فعال شدن کانون‌های گردوغبار در داخل می‌شود.

در این مطالعه، سه روز از 10 روزی که از نمونه برداری انجام شد، روزهای گردوغباری و بررسی ها نشان داد که تراکم بیماران در هوای روزهای گردوغباری، دو برابر بیشتر از روزهای عادی بود.

در این مطالعه مشخص شد که تراکم باکتری‌ها در روزهای گردوغباری با منشا داخلی بیشتر از روزهای گردوغب است. گردوغبارهای با منشا خارجی از بیابانهای عربستان آغاز می شوند و به دلیل خشکی، گرما و تابش دائمی پرتو فرابنفش، فاقد آنات زنده مانندها هستند. به همین دلیل نقش گردوغبارهای داخلی که از تالاب های خشک منطقه منشا میگیرند، مشخص می شود.

مقایسه های موجود در خاک تالاب های هورالعظیم و شادگان با باکتری های موجود در هوا نشان داد که 6 جدایه باکتریایی (ژانگژوئنس، باسیلوس ائریوس، باسیلوس سوبتلیس، پنی باسیلوس، باسیلوس موژوآونسیس، لیزینی باسیلوس خرمآباد ماکرولیدس) در خاکی تالاب های شهر و هوا و و

همچنین در این سه مطالعه فرصت‌طلب (Koucria oceani، Enterobacter hormaechei و گوردونیا هنگ کنگنسیس) و یک بیماری زای گیاهیمگاتریوم باسیلوس) در هوای شهرهای آبادان و خرمشهر شناسایی شدند.

پژوهشگران این تحقیق می‌گویند: با توجه به افزایش بار میکروبی ذرات در شرایط گردوغباری و خطرات بهداشتی این ذرات، توجه مسئولین مربوطه به جلوگیری از این پدیده ضروری و ضروری است.

در انجام این تحقیق مریم صرخه، حسین محمد عسگری، اسحاق زمانی و فرشید قنبری. وهشگران دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با مشارکت شرکت دارند.

یافته های این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان “بررسی تنوع بیماری های همراه ریزگردها در استان خوزستان” در فصلنامه محیط شناسی زیر نظر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران منتشر شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا