اخبار استانی

با معاینه این عضو بدن طول عمرتان را پیش بینی کنید

در رابطه بین رژیم غذایی، ریتم شبانه روزی، سلامت چشم و طول عمر، ارتباطات جالب توجهی پیدای این اولین باری است که تمام این جنبه‌های مختلف سلامت را به چشم یک فرد مرتبط می‌کنند.

مطالعه ما استدلال می‌کند که باعث ایجاد مشکل در سایر بافت‌ها می‌شود

رژیم گرفتن و کاهش میزان مصرف می‌تواند عملکردهای متعددی را در سراسر بدن از جمله سلامت چشم بهبود دهد. در واقع کم کردن میزان غذا نه تنها بینایی را بهبود می‌بخشد، بلکه در واقع در تأثیرگذاری بر طول عمر ش.

در این مطالعه جدید، پژوهشگران ارتباط بین سلامت چشم و طول عمر را در مگس های میوه، مگس معمولی و دک.

این یافته که سلامت کمتر، در مگس میوه، می‌تواند مستقیماً طول عمر را تنظیم کند، برای ما شگ.

این ارتباط در ریتم های شبانه روزی نهفته است، سیستم ۲۴ ساعته ای که بدن با آن عملکردهای خود را در در در. این ساعت درونی بر هر سلول بدن قرار داده شده و با طلوع و غروب خورشید با نور و تغییرات دمایی می‌ش. این ریتم همچنین چرخه خواب و بیداری، رونویسی ژن و ترجمه را کنترل می‌کند.

در مطالعه‌های سال ۲۰۱۶، آزمایشگاه کاپاهی نشان داد که مگس‌های میوه در رژیم غذایی محدود دغر ر ر. به نوبه خود، این موضوع باعث افزایش طول عمر آنها شد.

مگس میوه عمر کوتاهی دارد و این ویژگی را دارد، آنها را به یک مدل مطالعاتی مناسب تبدیل می‌کند نه به ما امکا.

مطالعه جدید خود را با بررسی اینکه کدام ژن‌ها با الگوی شبانه روزی نوسان می‌کنند زمانی که آنها همچنین این حشرات را با گروه دیگری که فقط ۱۰ درصد از پرورش دهنده خود را در رژیم غذایی نامح می کنند.

ژندین ژن به تغییرات رژیم غذایی واکنش داده و همچنین فراز و نشیب را در نقاط مختلف روز نشان می‌دهند. این تیم‌های ریتمیک می‌شوند که بیشتر با رژیم غذایی فعال می‌شوند از چشم‌ها می‌آیند. به طور خاص، تنظیمات رژیم غذایی، گیرنده های نوری، نورون های تخصصی در شبکیه را فعال می کنند که می کنند. در ادامه این تیم آزمایش‌هایی انجام داد که نشان داد مگس‌ها در تاریکی دائمی در واقع در طول عمر بیشتر.

این مسئله برای ما بسیار عجیب است. ما فکر می کنم که مگس ها به نشانه های روشنایی نیاز دارند تا ریتم شبانه روزی خود را داشته باشند.

یشبینی طول عمر با معاینه این عضو بدن

یا ژنهای چشم روی طول عمر شما تأثیرگذار هستند؟

وهشگران این تیم به طور قطع به این پرسش که آیا ژن‌های چشم روی طول عمر تأثیرگذارند؟ پاسخ بله می‌دهند. ما همیشه به چشم به عنوان چیزی فکر می‌کنیم که به ما خدمت می‌کند تا بینایی را می‌کند. ما آن را چیزی نمی‌دانیم که باید از کل بدن مهم باشد.

از آنجایی که چشم‌ها دائماً در معرض دنیای بیرون هستند، امنیت آنها همیشه فعال است. این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد مشکل شود و در طول طولانی مدت باعث بدتر شدن سلامتی و ایجاد آن شود. علاوه بر این ، نور می‌تواند باعث از بین رفتن گیرنده‌های نوری شده و باعث التهاب بیشتری شود.

خیره شدن به صفحه نمایش کامپیوتر و گوشی تلفن و قرار گرفتن در معرض نوری در شرایط شبانه بسیار آزاردهنده بوده و از چشم مختل می‌کند و می‌تواند عواقبی را از بینایی گرفته و به بقیه بدن و آسیب مغزی آسیب برساند.

در خاتمه پژوهشگران می‌گویند معاینه چشم می‌تواند نکته‌ای مهم در بررسی سطح سلامت فرد باشد و میزان س یط

«ارتباطات طبیعت» و «ارتباطات طبیعت» تنها تعدادی از آنها هستند.

دکمه بازگشت به بالا