اخبار استانی

با کاهش تعداد دستیاران تخصصی پزشکی چه باید کرد؟

ايسنا/خوزستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به کاهش تعداد دستیاران علیرغم افزایش ظرفیت دستیاران متخصص، گفت: در حال حاضر که ظرفیت افزایش یافته اکثر دستیاران هستند. پذیرش و توزیع در شهرستانها و مناطقی که شرایط سختی دارند از جمله احواز، باکی دستیاری باکی نمی‌ماند.

دکتر محمد حسین در گفت و گو با اخبار استانی، به ویژه کاهش پذیرش دانشجو در دوره تخصصی پزشکی (تخصص پزشکی) گفت: دلیل اصلی این مشکل افزایش ظرفیت رشته تخصصی پزشکی است. بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام بدون نظام و بدون نظام بدون نظام بدون.

وی افزود: با افزایش ظرفیت پذیرش ساکنان، سختی در مناطق محروم نیز افزایش می یابد. پیش از آیین تدودانه به روست ادیلانه در بیشتر کیشور در کیشور میشدند اما ایکونه بریا بریا دوریند کے دستیاری باکی نمی‌ماند. به عنوان مثال اگر ظرفیت پذیرش دستیاران متخصص در گذشته 3 هزار و 500 نفر بود، این افراد به طور مساوی و یکسان در سراسر کشور توزیع می شدند، اما اکنون که ظرفیت افزایش یافته است، اکثر دستیاران پذیرفته شده و در شهرستان ها توزیع می شوند. و برای مناطق के संगरेष करेंजी दान अज जेमला अहुवाज ، पुमेंटिक दसरी बागी निमी‌मांद.

அக்குத்து ஗ிர்கைக்க்குக்கு வாட்டைக்க்குக்கு வாட்டை

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با افزایش ظرفیت اکثر دستیاران فقط در برخی رشته ها تحصیل می کنند و به مناطق برخوردار می روند و به رشته های خاص نمی روند.

سرمست تکید کرد: دلیل اصلی این وضعیت افزایش غیرکارکردی و رفتار سهام با این تصور اشتباه است که در صورت افزایش سهام، در صورت بدتر شدن وضعیت، وضعیت بهتر می شود.

وزارت بهداشت آماده پذیرش افزایش ظرفیت بود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت کادر پذیرش مخالفت کرد و این فشار از سوی کمیسیون بهداشت شورا وارد شد. وزارت بهداشت مخالف بود اما این استدلال را نپذیرفتند و ما را دستگیر کردند.

وی افزود: به عنوان مثال ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران ناکافی است، بنابراین دستیار دیگری برای اهواز وجود ندارد. سال گذشته 20 دستیار کودک برای دانشگاه علوم پزشکی می خواستیم که فقط 4 دستیار جذب شدند. این موضوع باعث می شود که برای انجام درمان فعلی دستیار نداشته باشیم و مجبور به صرف هزینه و استخدام متخصص باشیم که این موضوع فشار مالی به دانشگاه وارد می کند و در آینده در خوزستان تعداد پزشکان متخصص کاهش می یابد.

به کارگیری بومی و رھوکهای دستیاران، راه هل منزرت کےے.

وی کرد: در هل کرد کی کی کرکورد کی کرکورد کی کرکورد کے کے در کے در کے را دیہ اند هاند. متقاضیان در میانه رشته های پست و رادیولوژی و… راهکار وزارت بهداشت برای حل این مشکل استفاده از دستیاران بومی و منطقه ای است تا در صورت تکمیل نشدن برخی از ظرفیت های دستیاری در دانشگاه های علوم پزشکی، آزمون در استان برگزار شود و متقاضیانی که فاقد شرایط لازم هستند. از فرصت پذیرش جهت تکمیل ظرفیت استفاده خواهد شد. امسال این آزمون برگزار شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا