اخبار استانی

بررسی اجرای طرح بزرگراه ساحلی گلوگاه تا رامسر

به گزارش اخبار استانی از مازندران، سید محمود حسینی پور نوری با عنوان اینکه این بزرگترین بزرگراه را در کشور چین اجرا کرده است، افزود: ما هم درصدد احداث اتوبان ساحلی از گلوگاه تا رامسر و چند پروژه دیگر را این شرکت در استان اجرا می کنیم.

وی با بیان اینکه احداث اتوبان ساحلی باعث می شود که به حریم ساحل برای همیشه از بین برود تبدیل شود تعریف کرد: همچنین اجرای این پروژه، بستر ساحلی استان را برای محیط تجاری آماده می کند و ایجاد می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توسعه بافت شهرها، ترافیک سنگین در شهر های استان ایجاد شده است که برای هم استانی ها و بسیاری از آنها با مشکل مواجه شده است که این اتوبان باعث کاهش بار ترافیکی استان خواهد شد.

فتنی است، در آینده ای نزدیک شرکت چینی به ایران سفر می کند.

46

دکمه بازگشت به بالا