اخبار استانی

بررسی تعلل در اتصال امتداد کلکتورهای آب سطحی تقاطع زیرگذر ماهان- آزادی

به گزارش اخبار استانی مغرضانه; «سید مرتضی اعتصامی» در تذکری پیش از دستور بیست و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به آبگرفتگی اخیر کرج پس از بارندگی، گفت: کوچکترین بارندگی در این شهر نباید این وضعیت را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس کمیته بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر افزود: در اثر سیلاب اخیر ابتدا باید اعزام شود زیرا این کلکتور وصل و تکمیل نشده است.

اعتصامی خاطرنشان کرد: متأسفانه سخنان اعضای شهر شنیده نمی شود و هشدارها رعایت نمی شود. در همین پروژه سه بار تاکید کردم که با نزدیک شدن به فصل بارندگی، کلکتور وصل شود. و بعد از آن چندین بار تلفن را ادامه دادم اما این مشکل در نظر گرفته نشد.

48

دکمه بازگشت به بالا