اخبار استانی

برگزاری دوره «حراست از منظر اسلامیت و جمهوریت» در سازمان منطقه آزاد قشم

به گزارش اخبار استانی از قشم، کوروش قاسمی گفت: هدف از برگزاری این نشست، آشنایی پرسنل امنیتی با وظایف معنوی و سیاسی در دنیای جدید، ارتقای سطح دانش پرسنل در خصوص مسائل سیاسی کشور است. ایران و منطقه در تاریخ معاصر».

و با بیان اینکه این نشست با عنوان «هیراست منظر اسلامی و جمهوری» برگزار شد. وی افزود: برگزاری چنین دوره هایی در ارتقای سطح دانش عمومی و نیروهای متخصص در این حوزه کار بسیار زیادی خواهد داشت.

مدیر سازمان حراست منطقه آزاد قشم در پایان تصریح کرد: نیروی انسانی در هر واحد سازمانی حرف اول موفقیت مدیریت آن واحد است و مشخص است نیروهای آموزش دیده بهتر می توانند به مدیریت کمک کنند. برای رسیدن به این هدف.

این نشست با سخنرانی دکتر واعظ زاده خراسانی نهم شهریورماه در شهر قشم برگزار شد.

برگزاری دوره حراست از دیدگاه اسلام و جمهوریت در سازمان منطقه آزاد قشم

برگزاری دوره حراست از دیدگاه اسلام و جمهوریت در سازمان منطقه آزاد قشم

برگزاری دوره حراست از دیدگاه اسلام و جمهوریت در سازمان منطقه آزاد قشم

46

دکمه بازگشت به بالا