اخبار استانی

برگزاری ۵ مانور سراسری وصول مطالبات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی

حتانگ 5 مانور شرکری وسلام اوامات در شرکت درکتی لیبرک برکی عزربیانغربی

پنجمین مانور دریافت درخواست های شرکت برای توزیع برق آذربایجان غربی از روز گذشته آغاز شد و به مدت دو روز ادامه داشت.

به روگر اخبار استانی از خبرگزاری عزربیانغربیپنجمین مانور جمع آوری تقاضا در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با برنامه ریزی یکپارچه و سازماندهی شده طی 2 روز متوالی و با مساعدت و همکاری کلیه واحدهای فنی و غیر فنی اعم از واحدهای مشترک، عملیاتی و اداری برگزار می شود. این شرکت.

طاهر کیامهر در جزئیات این مانور نوشت: این مانور با هدف اجرای دستورالعمل شرکت توانیر مبنی بر وصول درخواست های شرکت های تاسیساتی برق سراسر کشور از ابتدای سال 1401 طبق برنامه زمان بندی انجام شده است. برنامه زمانبندی شرکت توانیر به صورت مستمر در سطح مناطق تحت توزیع شرکت برق آذربایجان غربی ساماندهی می شود.

وی افزود: رزمایش جمع آوری مطالبات تا پایان سال جاری به صورت مستمر برگزار می شود و عملکرد هر استان مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه تداوم خدمات این شرکت منوط به پرداخت به موقع مطالبات است، تصریح کرد: هرگونه تاخیر در پرداخت مطالبات، شرکت توزیع برق در ارائه خدمات مناسب با مشکل مواجه می شود. تا مشترکین بتوانند پرداخت کنند محل قبوض برق جهت کمک به توزیع برق در شرکت جهت ارائه خدمات بهتر می باشد.

وی ادامه داد: لیستی از بدهکاران اصلی توسط معاونت فروش و خدمات مشترک تهیه شده است که طی برگزاری این مانور گروه های قطع و وصل با احترام و شأن مشترک، پیگیری های لازم را انجام می دهند و تضامنی می کنند. با بدهی کمتر معوق نیز از طریق افسران خوانده می شود با سدرو اختار حوزوری می شود می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا