اخبار استانی

بشنوید| تحلیل زلزله گیلان و هشدار برای تهران

فريبرز الناتيقي الهي، استاد برائي برائي هاي عليمية براهاي اختريش، برا براز هاي اكيمي، است تمتره را متركه را كردي هود بيني هاي از آز آز آز آز آز كے و پيشروهاي رو بري اسلام. وی در جریان تحلیل تخت های کودکانی که زلزله های قبلی داشته اند به مسئولان تهران هشدار داد.

تحلیل این دانشگاه در مدیریت بحران و ساختار مقاومتی در کشور را در گروه نخبگان می شنوید.

بشنوید|  تحلیل زلزله گیلان و هشدار برای تهران

لوگور کردامی زیمینلرزه جیلان جمعه 21 مارس 1401

سایز: 4.3
مکان: استان جیلان – حولای رضوانشهر
تاريخ و زمان عقود به وقت ماهي: 1301/05/21 22:51:14.
طول جغرافیایی: 49.09
عرض جغرافیایی: 37.5
عمق: 23 کیلومتر

نزدیکترین شهرها:
7 کیلومتری رضوانشهر (گیلان)
10 کیلومتر بازارجمعه (گیلان)
11 کیلومتری گیلان

نزدیکترین مراکز استان:
50 کیلومتر
105 کیلومتری زنجان

/6262

دکمه بازگشت به بالا