اخبار استانی

بیشترین توسعه و عمران حرم در دوران پادشاهان صفوی رخ داده است

اخبار استانی/ خراسان رضوی استادان و هنرمندان بسیاری با توجه به مهارت، حکمت و بهره گیری از علوم چون معماری، نگارگری، تاریخ، هنر و اسهشناسی فضاهایی از حرم چون صحنه، رواقها و گنبدها را به نمادین آراستهاند تا با این روش بنیادهای فرهنگ ایرانی و اسطوره های اسلامی به تصویر بکشند. نمایش درآیند.

رجبعلی لبافخانیکی، پژوهشگر و باستانشناس خراسانی، در گفتوگو با اخبار استانی در خصوص تاریخچه و معماری حرم رضوی اظهار کرد: از سال 1010 هجری قمری که شماره طلاکاری گنبد حرم مطهر به دستور شاه صفوی آغاز شد، به طور اساسی او جهت گسترش و رونق بیچون و چرای حرم رضوی گسترش یافت.

وی اضافه کرد: برای احقاق ایده‌های پادشاه مقتدر صفوی معماران، هنرمندان و خوشنویسان نام‌آور در مش. برای مثال بر کتیبه مینایی ساقه گنبد نوشته شده است زمانی که شاه عباس در سال 1010 هجری قمری با پای پیاده از اصفهان به مشهد آمد، طلاکاری گنبد را آغاز کرد و کار طلاکاری در سال 1016 هجری قمری به پایان رسید. طاط کتیبه علیرضا عباسی و نام زرگرهای آن کمال‌الدین محمد نازل یزدی و محمدباقر ابن حاج زمان جیرای

این پژوهشگر خراسانی ادامه داد: اندکی پس از طلاکاری گنبد به دستور شاه عباس صندوقی بالای مرقد امام رضا (ع) نیز با ورقه های طلایی کوچک و بزرگ مکتوب به خط ثلث و نستعلیق علیرضا عباسی نصب شد.

لباف‌خانیک شناساییان کرد: از آن سال‌ها نیز بنا و فضای معماری در مجاورت بقعه هشتم (ع). یکی از آن فضاها رواق توحیدخانه بود که گویا به درخواست ملا محسن فیض کاشانی در شمال بقعه ساخته شده بود.

وی گفت: رواق دیگری که به گنبد الله وردیخان مشهور است، در مشرق توحیدخانه و به دستور الله وردیخان، سردار مشهور شاه عباس، ساخته شد و بعد از فوت در همان محل به خاک سپرده شد. ویژگی این بنا تزیینات زیبای خیره‌کننده آن است که با کاشی‌های معرق شکل گرفته است.

این پژوهشگر خراسانی اضافه کرد: بر ورودی باشکوه سمت شرقی آن بنا به کتیبه های بر زمینه کاشی گل و بوته دار نشسته که بر آن معمار بنا به نام امیر ابن حاج محمود نظرانی و تاریخ بنا به سال 1023 هجری قمری مشاهده می شود که مهم ترین اتفاقی است که در عصر شاه. عباس اول صفوی در حرم مطهر رخ داد، گسترش و اصلاح صحن کهنه (صحن انقلاب اسلامی) بود.

بیشترین توسعه و عمران حرم در دوران پادشاهان صفوی رخ داده است

حن عتیق در دوران قاجار

لبافخانیکی عنوان کرد: با دستور و نظارت شاه عباس دیوار ضلع شمالی صحن با راهرو و اطاقهایی بر بالای آن و ورودیها و ایوانهای بزرگ سمت شرق و غرب و خیابانی در امتداد شرق به غرب که از 2 طرف به صحن عتیق منتهی میشد، احداث شد. در صحن جنوبی و مقابل ایوان امیر علیشیر نوایی نیز ایوان دیگری به نام ایوان عباسی ساخته شده است که به ساختار و تزیینات شباهتهای بسیاری با برخی از مکانهای مسجد شاه (مسجد امام زمان) و مسجد شیخ لطف الله در اصفهان و هنرمندان و خوشنویسانی مانند محمد ساخته شده است. رضا امامی که در آن مسجدها هنرنمایی کرده‌اند، ایوان عباسی و دیگر ایوان‌های صحن کهنه را با انواع.

وی ادامه داد: اسکندر بیک منشی (مورخ) در رابطه با گسترش صحن عتیق نوشته از آنجا که صحن کهنه و ایوان امیر علیشیر نوایی تنگ و حقیر به نظر رسید، شاه عباس در سال 1021 هجری قمری بناهایی را که در ضلع شرقی رو به ویرانی است. گذاشته شد، از میان برداشت و صحن را به گونه‌ای توسعه داد که ایوان دقیقاً بر وسط آن قرار گیرد. او همچنین سه ایوان، یکی در جنوب و در برابر ایوان امیر علیشیر و ۲ مورد در غرب و شرق صحن کهنه اد. افزون بر آن او ۲ خیابان بین دروازه‌های شرقی و غربی شهر ایجاد کرد که از ۲ طرف به صحن می‌رسید. از آنجا که مردم مشهد و زوار از آب در رنج بودند، شاه عباس دستور داد با احداث نهری آب را از چشمه گیلاس کنونی و دیگر قنات ها به شهر آوردند. نهر از وسط خیابان به گونه‌ای به صحن آورده شد که پس از آب کردن حوض وسط آن به بخش غربی خیابام ج.

این باستان‌شناس خراسانی اظهار کرد: در یکی از سفرهای شاه عباس که سه ماه به درازا، کشیده ج. برای مثال ملا جلال منجم با استفاده از فرصت و به امر شاه دری دیگر از جانب پایین در گنبد حضرت گشود و یک جفت در مرصع به جواهر قیمتی بر آن نصب کرد و چون از شمع و پیهسوز دود بر گنبد نشسته بود، دستور داد 2 روزن. بزرگ بر همان گنبد احداث کرده و با پنجره های آهنی محکم کنند. س از این اقدام درون گنبد بسیار روشن و با صفا شد.

لبافخانیکی افزود: جاذبه معنوی و ولایی حضرت رضا (ع) برای پادشاهان صفوی به خصوص شاه عباس اول به اندازهای بود که با خطر حمله ازبکها و تصرفهای پیدرپی مشهد از حرم غافل نبود و توسعه و عمران این آستان در دوران حکومت او انجام شد. .

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا