اخبار استانی

تداوم ورود زائرین اربعین حسینی از کشور ترکیه به ایران

آسنا/آذربایجان کربی فرماندار ماکو گفت: گروه زائران اربعین حسینی کشور، ترکیه و کشورهای همسایه و همسایه برای شرکت در راهپیمایی اربعین در راه هستند.

نادر کاظمی مدیر ماکو در گفت و گو با آسنا گفت: با توله شابانی روزی ادند ستاد شرستانی ربعین، استقبال و پذیرایی از بازدیدکنندگان خارجی اباعبدالله الحسین ( ع ) در مرز بازرگان شده در مرز بازرگان شده در بازرگان.

به وی پیش بینی می شود مرز بزرگان عرباین 2500 نفر از ترکیه، آذربایجان، گرجستان و سایر کشورهای همسایه در ایام اربعین حسین.

فرماندار ماکو گفت: در رابطه با اسکان، تغذیه و بهداشت و درمان زائران اربعین اقدامات ویژه ای در مرز بازارچه انجام شده است.

تداوم ورود زائرین عرباین حسینی از کیشور ترکی به ایران

تداوم ورود زائرین عرباین حسینی از کیشور ترکی به ایران

تداوم ورود زائرین عرباین حسینی از کیشور ترکی به ایران

تداوم ورود زائرین عرباین حسینی از کیشور ترکی به ایران

تداوم ورود زائرین عرباین حسینی از کیشور ترکی به ایرانتداوم ورود زائرین عرباین حسینی از کیشور ترکی به ایران

تداوم ورود زائرین عرباین حسینی از کیشور ترکی به ایرانتداوم ورود زائرین عرباین حسینی از کیشور ترکی به ایران

دکمه بازگشت به بالا