اخبار استانی

تدوین برنامه های پیشگیرانه در حوزه ارتقای ایمنی سواحل کیش

به گزارش اخبار استانی از کیش : در دومین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی سواحل با ارائه گزارش های آماری و تحلیلی از سوی حوزه های مختلف، استفاده از تمام امکانات موجود و فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات لازم برای جلوگیری از سوانح دریایی بررسی قرار می گیرد. رفت.

جعفر شعبانی مقدم مشاور و مسئول پیگیری های ویژه سازمان منطقه آزاد کیش مجموعه، هدف از تشکیل این جلسات را به عنوان بخش حاکمیتی جزیره عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص، نقش و وظایف خود را به عهده دارد. وبی ایفا کرده و از این پس باید با موضوعات بیشتر درباره امداد و نجات سواحل جیزه را پیگ کند.

وی افزود: در حوزه ایمنی سواحل باید شرایط مطلوب و ویژه فعلی کیش را که به عنوان جزیره ای خاص با هدف گردشگری و تفریحی در کشور معرفی شده است، به خوبی حفظ کنیم.

‏شعبانی مقدم اظهار داشت: در این راستا باید با برداشت از تجارب گذشته با آزمایشی در جهت ارتقاء آن از جمله آموزش، آگاهی سازی، تبلیغات محیطی، طراحی تابلوهای گویا، تأثیرگذار و در خور شأن منطقه آزاد کیش در دستور کار قرار گیرد. یرد.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری جلسات تداوم این کمیته با برداشت از خرد جمع آوری برای تقویت فعالیت های حوزه ایمنی سواحل جزیره کیش و عمل به وظایف، امری ضروری است.

48

دکمه بازگشت به بالا