عمومی

تدوین «سند احیا زاینده‌رود و گاوخونی»؛ اجماع بر سر حل مشکل آب

به گزارش خبرها از اصفهان، سال 1396 زمانی بود که اسفاهان از مسوبات شوری عالی اب بری ایهای زاینده رود کرد. 9 بندي كه اغر عزم جزم و عردة كافي در اجرا داشد بر پيكر نحيف زايندهرود. از سال 1388 که اولین تلاش ها برای احیای زینده رود با برنامه مدیریتی مدیریت یکپارچه آب انبار زینده رود آبریز توسط مشاور آلمانی انجام شد تا امروز که سند احیای آب انبار زینده رود و گاوخونی ها به تصویب رسید. برکه روی میز استاندارد اصفهان در دولت جدید قرار گرفت، راه درازی طی شد تا در یک کلام همبستگی و وحدت ملی و استانی در بحران زینده رود محقق شود تا شاید دلواپس ترین رهبران. که مسئله آب اصفهان را مهم می دانند و می گویند مردم اصفهان سزاوار این هستند که مسئولان شب و روز ناشناس برایشان تلاش و تلاش کنند. او جواب داد

اما سوال اینجاست که چرا طرح ها و برنامه های قبلی برای احیای زینده رود شکست خورد و امروز امیدواریم با مشارکت همه دست اندرکاران و دست اندرکاران استان اصفهان سندی برای احیای آب انبار و حوض رودخانه داشته باشیم. .

ایردا کافی بری رفع رود زاینده رود وجود نداشت

سجاد عنتروچی، دکترای مهندسی آب از دانشگاه صنعتی معتقد است که برنامه های قبلی روی کاغذ بود و اراده کافی برای اجرای آن وجود نداشت. این برنامه ها تا حدودی از نظر تئوری و بینش پیشرفت کردند، اما هر بار که به اجرا نزدیک می شدند با پسرفت هایی مواجه می شدند. امید است ضمانت اجرایی کافی برای احیای زینده رود ایجاد شود و با همت شبانه بتوان سند احیای آب انبار زینه رود و حوض روستا را که تهیه شده است، اجرا کرد. با مشارکت کلیه ذینفعان و ذینفعان.

این نشریه با بیان اینکه از سال گذشته گروهی تحت عنوان «ایستگاه آب» در استان اصفهان شکل گرفته است، اظهار کرد: در این ایستگاه با بررسی طرح های قبلی و کشف نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات در میان طیف وسیعی از مردم. مجموعه ای از کارشناسان و سازمان های محلی و ملی مرتبط، نسخه اصلی سند احیای آب انبار زینده رود و حوض گاوخونی ایجاد شد که در آن بسته راهکارها و برنامه اقداماتی دیده شد.

انتاروچی با اشاره به اینکه برای طراحی این بسته راهکارها از طیف وسیعی از کارشناسان نظرخواهی شد و همه نظرات شنیده شد، افزود: پس از بررسی بسته راهکارها و تشکیل 21 کارگروه برای اجرای آن، در فروردین ماه سال جاری طی جلساتی با تمامی مسئولان نهادهای ذیربط در استان، بسته راهکارها رسماً ابلاغ و رسما وارد فاز اجرایی و سند عملیاتی احیای مخزن آبریز زاینده رود و دریاچه شد.

و با بیان اینکه مقرر شد کارگروه ها جلسات مستمری داشته باشند و برنامه ها در دستور کار دستگاه های مسئول قرار گیرد، ادامه داد:की अज च؟ اما پافشاری در پیگیری برنامه ها و تلاش مجدانه باعث واگرایی شد تا ماهیت همگرایی را تغییر دهد و امروز می توان نقطه عطف و سند برجسته احیای حوضه رودخانه زینده رود و دریاچه گاوخونی را در یک کلمه خلاصه کرد: «همزیستی و وحدت به حل مشکل زینده رود.

به برا برا انتاحی، هم بر اساس دونی ورز دونی و هم بر اساس مبانی دینی ما، مشارکت مردم و ذینفعان در حل مشکلات مهمترین عامل موفقیت است. و به انتاث اقتصادی زینفان تعریف شده است. ولی YEKI دیر از روید پیشروی ایهای زاینده رود را تامین کننده سروری مالی دانست که هل آن در هل تعریف است.

وی یکی از بزرگترین مشکلات حوزه رودخانه را تعارض ذینفعان دانست و گفت: اولین گام برای حل تعارض این است که حقوق و حقوق هر بخش مشخص و شفاف باشد به همین دلیل.کی از اپیپرمی کامیں در رابمان ایه های زینده رود شفاف سازی حکو اب است که هم می شود.

وی عدم درک حقوق کشاورزان در سطح ملی را اینگونه توضیح داد. این موضوع را کارشناسان وزارت نیرو و مدیران در سطح کشور به خوبی درک می کنند. ولی متاسفانه در تشوه ملی “There is no exact legal understanding relative to water”. در سطح ملی این تصور وجود دارد که طبق ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مسئول آب است و هر وزارت نیرو که بخواهد می تواند آن را توزیع کند.

بسته رود و تلاب گاوکونی پشتوانه کوتینی درد

وی با تاکید بر اینکه بسته برنامه دارای پشتوانه قانونی برای احیای زینده رود و حوض است، گفت: آنچه مهم است این است که پس از چندین دهه چالش، موضوع احیای حوضه آبریز، زینده رود و حوضچه در فدرال حل شود. level today استانی دستیم که اندیدیریم با بازویز تعریف در آنعان و ذیمدخلان در استان اصفهان بوقیمه ب ایکیں سند مشکل اب را کرد. همچنین یکی از اقدامات مثبت استان اصفهان در سال گذشته این بود که توانست مشکل رودخانه را بیش از گذشته در سطح کشور برجسته کند و مسئولان کشوری پیگیر حل مشکل این رودخانه باشند. رودخانه

وی همچنین تاکید کرد: در یک سال گذشته نارسایی هایی نیز وجود داشته که احیای رودخانه را قطع کرده است که امیدواریم با همکاری مسئولان ذیربط اصفهان بتوانیم اجرای این سند را تسریع کنیم.

دکمه بازگشت به بالا