اخبار استانی

تربیت تکنسین‌ های مهارتی زمینه ساز ایجاد اشتغال و کارآفرینی است.

به گزارش خبرگزاری اخبار استانی استان سمنان ایشان با اشاره به عملکرد بسیار موفق دانشگاه فنی و حرفه ای در زمینه مسائل مشخص کرد، علت آمار 65 درصدی فارغ التحصیلان از التحصیلان این دانشگاه را گذراندن دروس مهارت های این دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه در هنر و کار و دانش ها، برگزاري 70 درصد دروس دانشجويان در كارگاه و آزمايشگاه هاي فني و حرفه اي، مستقيم از استادان خبره و مهارت در اين دانشگاه، عدم ورود دانشگاه فني و حرفه اي به مقطع تحصيلات تكميلي و در آخر اين دانشجويان به دليل مهارت بودن. ار به دست و فنی بوده و به دلیل سطح کم توقعات سریعا جذب بازار کار می شوند

وی بیان داشت: دانشگاه فنی و حرفهای استان سمنان در حال حاضر با بیش از 3500 دانشجو و 4 دانشکده در شهرستانهای سمنان شاهرود و امیرآباد دامغان با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآفرین و فرصت با فرصتهای شغلی جدید برای پاسخگویی به نیازهای بازارکار در حوزه‌های مهارتی و فناوری و همچنین افزایش کار مولد و کاهش بیکاری، رسالت و ماموریت خود را دن.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: با عنایت و قول مساعد معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور و حمایت های دکتر خسرویان ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، مساعدت های مربوط به بودجه اختصاصی اختصاص یافته است. , توسعه فضای کارگاهی و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه های صورت پذیرفته تا بیشتر در شکوفایی هر چه و توسعه مطلوب این دانشگاه گام برداشته و می تواند نقش کلیدی خود را در حوزه محیط به نحوی انجام دهد.

دکتر رضا نقدی رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان سمنان در پایان قدردانی از حضور جناب آقای دکتر خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، دکتر نصیری ریاست دانشگاه سمنان و اعضای بنیاد همیاری مردمی و توسعه آموزش عالی استان. در این دانشگاه توضیحاتی در خصوص نقاط قوت و جایگاه استان و دانشکده های فنی و حرفه ای و کشاورزی استان ها و کاستی های آموزشی، دانشجویی، کارگاهی و آزمایشگاهی را نشان می دهند.

.

دکمه بازگشت به بالا