اخبار استانی

تسریع در احداث شهرک حمل و نقل

  تسريع در احدة شهرك حمل و نقل

صبح امروز، دکتر حسین نژاد در دیدار با کارکنان حمل و نقل جاده ای این استان بر لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل و تسریع در ساخت و ساز حمل و نقل در شهرستان تاکید کرد و گفت: پیگیری برخی مسائل و مشکلات هوزا همل و باید در بروگی کار کرد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری اخبار استانی، دکتر محمدرضا حسین نژاد اهمیت حمل و نقل و حمل و نقل را یکی از شاخص های مهم توسعه دانست و افزود: نقش مهم حمل و نقل در حوزه های مختلف بر هیچکس پوشیده نیست، بنابراین برای به حداقل رساندن مشکلات ارائه شده ضروری است

وی با اشاره به اینکه باید در اجرای برخی تصمیمات تسریع شود، تصریح کرد: احداد شهرک همل و نقل این از همم نهم این هوزا است که بید مدیر مورد و تعریفة جیرد.

دکتر حسین نژاد با تاکید بر افزایش تعداد جوامع خدماتی و رفاهی در جاده ها شاهد کاهش تصادفات خواهیم بود.

وی کارت نیشن کرد: در هر شهری ترمینالی برای نگهداری خودروهای سنگین ساخته شده است.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه در سفر رئیس جمهور به استان تمرکز اصلی بر جذب اعتبارات بیشتر در حوزه راه بود، افزود: 1200 میلیارد تومان برای راه های روستایی و 800 میلیارد تومان نیز برای راهداری تخصیص یافت. محور شمالی به جنگل در گلستان.

دوکتر محمد رضا حسین نژاد های انجمون های سنفی همل و نکل را ینیک از بازوان بوازوان دولت دانست و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت و گو نکرد، هیی انجمن های نیز بید تسعی تسریع هایدید.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه و رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا