عمومی

تعطیلی آپارات گیم شاید وقتی دیگر

திர்தைக்குக்காடை ஗ிம் குர்குக்கு கிம்

پرو مرکز اطلاع رسانی فضای مجازی ملی درباره موضوع بازی، این شرکت اعلام کرد که به اجرای بازی ادامه خواهد داد.

به رابوتی اخبار استانی اخبار استانی اخبار استانی اخبار استانی اخبار استانی بر اساس اطلاعیه مرکز ملی اینترنت، در خصوص مشکلات پیش آمده در سرویس دستگاه های برگزاری بازی های دیجیتال، این شرکت اعلام کرده است که از قانون و همچنین تا بررسی و صدور کمیسیون عالی تنظیم مقررات تبعیت خواهد کرد. نظر در مورد شبهات مربوط به مقررات این هلدینگ «پخش زندگی کربر محور» (UGC) به فعالیت ادامه خواهم داد.

لکنگا کے کے کے کے ہے ہے مجازی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کانون فضای ملی در سال با شعار تولید دانش بنیان مزین شده است، ضمن تاکید بر پایبندی به سند راهبردی فضا و پرهیز از تصمیم گیری خارج از این راهبرد.
همچنین با تاکید بر اصل نظارت دقیق بر توزیع محتوا و لزوم رعایت قوانین، این شرکت اصرار دارد که ایده ارائه‌دهنده سرویس بازی بازی حفظ حقوق عموم کاربران مجازی باشد. فاصله تا زمان بررسی موضوعات مورد اختلاف و نتیجه تصمیم تعلیق این سرویس.

ساعتی بعد از اطلاعیه مرکز ملی هلدینگ هلدینگ الامی الامی اعله نیز طی یامی اعلام کرد; با توجه به اطلاعیه اخیر مرکز فضای ملی و اصرار بویژه این مرکز مبنی بر به تعویق انداختن تصمیم تعلیق پخش بازی تا حصول نتیجه و رفع اختلافات نظارتی در حوزه پخش زنده، این سرویس به کار خود ادامه می دهد.

هیچ خدمت، کسب و کار و کاری در کشور به خصوص برای فعالیت های فناوری محور، برای دولت، رسانه ها و افکار عمومی وجود ندارد، امیدوارم از این پس همه شرکت ها و تجار دیجیتال بتوانند مطابق با قانون حرکت کنند. قانون و سعی کنید مفهومی متعادل از کسب و کار و فرهنگ را با موفقیت ایجاد کنید

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه 0 و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا