اخبار استانی

تقدیر مدیر کل صمت گیلان و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی از واحد های تولیدی صادرات محور

به گزارش اخبار استانی از انزلی هم زمان با آغاز دهه تولید و تجارت مهندس تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت،معدن و تجارت گیلان به همراه مهندس وحید طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی و سرهنگ آزاد دوست امنیت امنیت اقتصادی گیلان و اتاق محمدی رئیس جمهور. تعاونی گیلان به منظور پاسداشت از تلاش واحدهای تولید مستقر در شهرک های صنعتی این منطقه از چهار وا

بنا بر این گزارش بازدید از واحد شمش منطقه آزاد انزلی تولید کننده انواع شمش آهن، واحد چوبکاران عصرنوین تولید کننده انواع پوشش های دیواری و محصولات سلولزی به عنوان صادرکننده نمونه کشوری، شرکت پیشگامان شیمی تولید کننده انواع روغن پایه و محصولات نفتی هیدروکربنی واحد و منبع خزر تولید کننده انواع مخازن پلی اتیلن و فلزی بخشی از این مشترک بود.بررسی فرآیند تولید، تولید، تامین مواد اولیه و تامین کننده دغدغه ها در تولید و ارائه راهکارهای مختلف تولید و شناسایی و ارائه راهکارهای قانونی به منظور استفاده از اهداف دیگر. بود.

گفتنی است واحدهای تولیدی پیشگامان و چوبکاران از واحدهای تولیدی باسابقه منطقه بوده و واحدهای خزر منبع و شمش نیز چند ماه اخیر با توجه به چند ماه اخیر با توجه به چندین منطقه و با بهره گیری از مجتمع بندری کاسپین و با مساعدت های ادارات گمرک و مستقر در منطقه و. همچنین سازمان منطقه آزاد انزلی جدیدا به چرخه درآمد ملحق شدند.

تقدیر مدیر کل صمت گیلان و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی از واحدهای تولیدی عاملی است

تقدیر مدیر کل صمت گیلان و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی از واحدهای تولیدی عاملی است

تقدیر مدیر کل صمت گیلان و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی از واحدهای تولیدی عاملی است

تقدیر مدیر کل صمت گیلان و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی از واحدهای تولیدی عاملی است

48

دکمه بازگشت به بالا