عمومی

تنها فرزند ناصرالدین‌شاه که انقلاب اسلامی را دید

خدیجه ناصری قاجار شش سال قبل از ترور و قتل پدر خود – ناصرالدین‌شاه – به دنیا آمد، در دوران ششم پادشاه زیست، شش فرزند آورد و شش سال بعد از پیروزی انقلاب هم زندگی کرد.

به گزارش اخبار استانی، عصر ایران نوشته: «شاید دربارۀ هیچ‌یک از پادشاهان ایران به اندازۀ ناصرالدین‌شاه قاجار متعدد و متنوع گفته‌شده و نوشته نشده است و دربارۀ آخرین پادشاه ایران هم به اعتبار کتاب‌های معتبر منتشر می‌شود که این گزارش می‌تواند قطعی‌تر باشد که هیچ‌یک از پادشاهان ایران به اندازه ناصرالدین‌شاه دارای قابلیت‌هایی هستند. روایتگری با قصه‌های گونه‌گون نیست و یکی از تعداد زیادی همسر (شامل چهار زن عقدی و صیغه‌ای) است.

همین که هنوز دربارۀ او فیلم و سریال ساخته می‌شود و اخبار و اطلاعات مختلف با موضوع یا مد توجه است.

از یک‌سو آخرین پادشاه کلاسیک است چون تفکیک قانون و قانون‌گذاری به مفهوم مفهومی از آن صورت پذیرفت و از کرا که از مظاهر دنیای مدرن در دوران او و بسیاری از افراد به دست شخص او وارد ایران شد.

اینها هم باعث ایجاد حکم قتل صدراعظم توسعه‌گرای خود باشی و هم خود قربانی ترور شوی و شاه شهید لقب بگیری تنها در ناصرالدین‌شاه قابل جمع‌آوری است و ویژگی‌های دیگر و سرآمد همۀ آنها ذوق ادبی و هنری است.

با این نگاه جالب است بدانیم یکی از فرزندان او نه تنها انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را دید که شش سال پس از سقوط سلطنت در ایران هم زندگی کرد و همین ناصرالدینشاه را به دوران ما آورده است!

کانال «ممالک محروسه ایران» که به صورت تخصصی به بررسی وقایع دورۀ قاجار می‌پردازد این خبر را منتشر کرد و محقق دورۀ قاجار – دکتر رضا کسروی – که در یادداشتی به سریال «جیران» در عصر ایران به نقدها و انطباق‌های تاریخی او اشاره کرد. نیز بر آن صحه گذاشته است. پیش از این دو و با تفصیل دربارۀ ۱۶ دختر ناصرالدین شاه در کتاب «دختران ناصرالدین شاه» به قلم و تحقیق خانم فاطمه قاضیها دیده شد اما این دقت است که تاریخ درگذشت او شش سال بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ شاید تازه باشد.

اما موضوع چیست؟

در بهشت ​​زهرای تهران، قطعه ۱۸، ردیف ۱۶ شماره ۲۵ زنی مدفون است که هشتم اردیبهشت ۱۳۶۳ خورشیدی چشمی است.

اگر می خواهید در مورد این سایت بیشتر بخوانید:

نام: خدیجه

نام خانوادگی: ناصری قاجار (امیر اصلی)

نام پدر: شاهنشاه شهید

شما در حال مشاهده نتایجی هستید که املای مشابه دارند:

«آرامگاه شادروان بانو خدیجه ناصری قاجار (امیر اصلی)، فرزند ناصرالدین تولد ۱۲۶۹، فوت ۱۳۶۳.۲.ا» و با

مرگت سرد و خاموش است خانه

کجایی ای چراغ آشیانه

(عنوان امیراصلانی در کمانک به خاطر نام همسر خود: غلامحسین امیراصلانی ملقب به احتشام الملک.

بدین ترتیب می‌شود هنگام ترور پدر (ناصرالدین‌شاه قاجار) شش ساله بوده و چون در ساس د درگذشته ش.

کانال ممالک محروسه و کتاب و سایر منابع تاریخی از او به عنوان «خدیجه خانم عزّ‌السلطنه» و سی و چهارمین فرزند از ۳۷ فرزند ناصرالدین‌شاه قاجار نام برده شده که طبعا در زمان شش پادشاه زیسته است: پدرش ناصرالدین شاه، برادرش مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمد شاه و بعد از سلسله قاجار هم رضا شاه و نهایتاً محمدرضا شاه.

یکی از تاریخ بیگانگی ایرانیان با تاریخ و تاریخ معاصر ذکر وقایع به سه تاریخ متفاوت هجری قمری، هجری شمسی و میلاد است و در دو سال آخر پهلوی دوم تاریخ شاهنشاهی هم اضافه می شود آن لحظه که یک تاریخ و مشخص است خورشیدی (در واقع). هجری خورشیدی) محاسبه را آسان می‌کند؛ مااینکه در این فقره به‌سادگی و بدون تبدیل شدن متوجه چند سال قبل از قتل پدر به دنیا آمد و چند شد.

اگر امکانات ارتباطاتی مثل امروز بود چه خاطراتی که برای گفتن داشت و چه‌بسا آقای حسن فتحی هم همین اواخر کرا که شش سال قبل از ترور پدر به دنیا آمد. هر چند که نام سریال، جیران است و او قبل از تولد خدیجه خانم که بعدها عزالسلطنه شد درگذشت. اگر نمی خواهید آنلاین شوید، نمی توانید آنلاین شوید و نمی توانید آن را انجام دهید. خاصه پس از ترور خود را به قبر او رساند و همانجا چشم از جهان بست و اگر قرار بر اینها باشد کودک ۷-۶ ساله‌ای را می‌توان کرد که نام او مثل نام واقعی جیران بوده است: خدیجه.

شش سال قبل از ترور و قتل پدر خود – ناصرالدین‌شاه – به دنیا آمد، در دوران شش پادشاه زیست، شش فرزن.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا