اخبار استانی

توسعه آبیاری مدرن و ارائه الگوی کشت در اولویت برناه های جهاد کشاورزی قرار دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی اخبار استانی از قزوین ؛ شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی عصر چهارشنبه به ریاست عالی استان قزوین در ش.

رضا افلاطونی در این نشست گفت: برای مدیریت منابع آبی در کنار بررسی سلبی و بررسی و بازدارنده بن فرهنگ سازی و همراه کردن مردم هم اقدام کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: به نظر می رسد نظام بهره برداری مناسب برای حوزه آبی نداریم و بایستی با تشریک مساعی و استفاده از همه دستگاه های اجرایی برای تامین آب مورد نیاز آیندگان نیز همت کنیم.

image_2022_3_9-21_26_27_697_5xS

افلاطونی بیان کرد: در این میان حدود 33 میلیون مترمک آب پساب که در اصطلاح نامیده می شود وجود دارد که از کنار آن عبور کرده است در حالی که میعب آن را نیز بکار می برد.

وی اظهار داشت: افزایش راندمان آب، توسعه آبیاری مدرن و اصلاح روش های سنتی و ارائه الگوی کشت از طرح های مهم در دستور کار قرار می گیرد که بتوانیم با مدیریت منطقی از چالش آبی عبور کنیم.

این مسئول گفت: انتقال آب از الموت و شاهرود از طرح های مهمی است که بایستی با جدیت پیگیری شود تا ب.

افلاطونی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین را برای همکاری با شرکت منطقه ای برای مدیریت منابع آبی و کاهش مصرف اعلام کرد.

در این نشست مدیران آبفا و هواشناسی استان گزارشی از وضعیت تنش آبی در روستاها و شهرها، تغییرات جوی و بارندگی ها ارائه شد.

استاندار قزوین در پایان این جلسه از رصد خانه آب استان که در شرکت آب منطقه ای قزوین در مرحله تکمی.

9999

اعلایی از این حرکت ارزشمند و بسیار خوب شرکت آب منطقه ای قزوین که رصد یی نعت و خدمات شفاف و قابل ارائه و کنترل خواهد شد تشکر کرد و گفت: این امکانات ما را قادر می کند اولین ا.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا