اخبار استانی

ثبت بزرگترین زمینلرزه‌ها در “گتوند” خوزستان

در هفته گذشته گتوند استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ لرزید.

به گزارش اخبار استانی، در هفته گذشته گتوند استان خوزستان زلزلهای به بزرگای 4.1 را تجربه کرد و فین استان هرمزگان با زلزلهای به بزرگای 3.6 و سالند استان خوزستان با زمینلرزهای به بزرگای لرزیدند 3.8.

جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۳ فروردین

در شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷، در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ و در خوسف استان خرا.

یکشنبه ۱۴ فروردین

فارغان استان هرمزگان با زمینلرزه های به بزرگی 3.5 در عمق 13 کیلومتری لرزید کانون و آن در 26 کیلومتری آزادان، 34 کیلومتری فین و 49 کیلومتری سرگز این استان بوده است.

ازگله استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۳.۲ در ۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۳ کیلو متر

در خضری دشت بیاض استان خراسان جنوبی زمینلرزهای به بزرگای 3.9 در عمق 10 کیلومتری به ثبت رسید و آن را در 4 کیلومتری خضری دشت بیاض و 20 کیلومتری نیمبلوک استان جنوبی و 17 کیلومتری کاخک استان خراسان رضوی گزارش کرد.

در لیسار استان گیلان زلزله ۲.۶ و در کنارتخته استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

دوشنبه ۱۵ فروردین

در بیضای استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۲.۹ و در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ و ۲.۵ گزارش

در نهبندان خراسان جنوبی زلزلهای به بزرگای 3.7 در عمق 10 کیلومتری رخ داده است و کانون آن در 15 کیلومتری بیضا، 29 کیلومتری رامجرد و 30 کیلومتری کامفیروز این استان گزارش شده است.

سه شنبه ۱۶ فروردین

در سطر استان کرمانشاه زلزله ۲.۶، در ساوه استان مرکزی زلزله ۲.۵، در جیرفت استان کرمان زلزله ۲.۶.

هارشنبه ۱۷ فروردین

شنبه استان بوشهر با زلزله ۲.۵ ، بیضای استان فارس با زلزله ۲.۷ و رازقان استان مرکزی با ایزله ۲.ن د

نجشنبه ۱۸ فروردین

در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۹ رخ داد.

گتوند استان خوزستان با زلزلهای به بزرگای 4.1 در عمق 10 کیلومتری لرزید و که کانون آن در 12 کیلومتری گتوند، 18 کیلومتری سالند و 26 کیلومتری چغامیش این استان بوده است.

در سالند استان خوزستان زمینلرزهای به بزرگای 3.8 در عمق 10 کیلومتری رخ داد که کانون آن در 15 کیلومتری سالند، 17 کیلومتری گتوند و 28 کیلومتری چغامیش این استان گزارش شده است.

فین استان هرمزگان زلزلهای به بزرگای 3.6 در عمق 4 کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در 24 کیلومتری فین، 44 کیلومتری قلعه قاضی و 45 کیلومتری فارغان این استان بوده است.

جمعه ۱۹ فروردین

در بهاباد استان یزد زلزله 2.5، در میداود استان خوزستان زلزله 2.5، 3.7 در صالح آباد استان ایلام زلزله در عمق 9 کیلومتری زمین، در کشیت استان کرمان زلزله 3.2 در عمق 5 کیلومتری زمین و در قطور استان آذربایجان غربی زلزله 3.8 در عمق 6. کیلومتری زمین به ثبت رسید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا