اخبار استانی

جذب ۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور در لرستان

استاندار : 460 میلیارد تومان از محل اعتبار تبصره 18 قانون بودجه 1400 کیشور در لرستان

فرهاد زیویار گفت: لیکت 460 بیلیندی تومان از کریدات تمرنه 18 کونون بدوگا 1400 کیشر در لرستان استمافه شده است.

به لوگر اخبار استانی از لرستان ; زیویار با کرد با حلاسی شورین برامنریز و تیزانه استان کرد کرد: شورین برامنریز و تیکنزی استان با تصویر کند دوستور کار شمل; بررسی طرح های زیربنایی توسعه روستایی و شهری و شهری زمین و محیط زیست بررسی طرح های مشمول تسهیلات موضوع بند 18 قانون بودجه سال 1400 ، بررسی برنامه رشد اقتصادی سال 1401 استان و سایر موارد ارسالی به دبیرخانه شورا برگزار شد.

وی افزود: پیگیری بند 18 قانون بودجه 1400 کشور از دستور کار مهم جلسه امروز بود.

زیویار تصریح کرد: با به بریمانده بری این بیری آن بریا این بریا این بریا این بریا این سریرور ماه کرید شد شد شد که تصریف را آیین در آئین زید را در این بریا در تریرین کام آن. کردیت.

و گفت: همچنین مقرر شد دستگاه های اجرایی وضعیت اقدامات انجام شده و همکاری بانک ها در این زمینه را با هدف اتخاذ تصمیمات لازم به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش کنند.

زیویار بیان کرد: بر اساس برنامه، روند جذب اعتبارات تخصیص یافته به استان تا پایان ماه باید از سقف 60 درصد فراتر رود که می طلبد دستگاه های اجرایی تمام تلاش خود را برای رسیدن به نقطه مطلوب به کار گیرند.

و ادامه داد: در جلسه امروز مصوبات دیگری نیز برای کمک به دستگاه های اجرایی استان وجود داشت تا در آینده اجرای اقدامات در زمینه معرفی طرح ها با سهولت بیشتری همراه باشد.

استان لرستان خاطرنشان کرد: بر این اساس دستگاه های اجرایی می توانند طرح هایی را که دارای نقص هستند یا توانایی ادامه کار برای آن ها را ندارند و سایر طرح هایی که شرایط قانونی را دارند به عنوان جایگزینی برای دبیرخانه شورا از چرخه خارج کنند. در техническая эстан програмный продажать .

زیویار گفت: زمان باقی مانده تا شهریور ماه فرصت مناسبی برای جذب حداکثری اعتبارات در طرح ها و پروژه های استان است که منتظر است دستگاه های اجرایی به دنبال دقت و سرعت در امور در رابطه با اجرای برنامه باشند. اقدامات، زیرا رسیدن به نتیجه مطلوب نقش مهمی در استان در استان در استان در استان در استان استان دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا