اخبار استانی

حذف ارز ترجیحی برای دارو میسر نیست اما برای سایر کالاها…

کمیسیون امور مجلس شورای اسلامی و شوراها در مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور تاکید کرد: حذف آرزوی انتخابی در حوزه دارو امکان پذیر نیست چراکه قیمت آن سرسام آور شد اما در سایر کالاها این اقدام می تواند به شرطی که قیمت کالاهای مصرفی مردم افزایش یابد. نیابد.

محمد صالح جوکار در گفت وگو با اخبار استانی، با اشاره به مجوز مجلس دولت برای حذف آرزویی، درباره ساز وکار پیش بینی شده برای این مسئله، بیان کرد: بودجه برشی از برنامه پنج ساله است که شاخص ها و احکامی است که در برنامه پنج. سالها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی کشور دیده شده را علمی ببخشید.

وی در ادامه اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آتی نگاه این بود که هم رشد اقتصادی داشته باشیم و هم جلوی تورم را بگیریم تا فشار بیشتری بر مردم وارد شود. این نگاه مثبت است اما برای اجرای بودجه در عمل خیلی مهم است تا با گرانی ها خطر نشویم و شاید بگوییم از وضعیت به یک وضعیت خوب رسیده ایم و مثلا به رشد 3 یا 4 درصد اقتصادی برسیم.

تصمیم گیری در خصوص حذف تصمیم گیری برعهده دولت است

نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی، مشخص کرد: برخی از احکامی که در لایحه بودجه مردم نیز تصویب شد. در حوزه خانواده و ازدواج ، شکل گیری صندوق های پیشرفت و عدالت در استان ها و در حوزه تهاترهای نف.

مجلس بر این موضوع دارد که اگر قرار است تصمیمی حذف شود به شکلی باشد که به معیشت مردوآ باشد

وی در ادامه با بیان اینکه در مورد تصمیم گیری برای تصمیم گیری نیز تصمیم گیری مجلس را بر دولت گذاشت، تاکید کرد: بودجه مجلس تخصیص می خواهد تصمیم بگیرد اما دولت می تواند بودجه را به مردم کارت الکترونیکی بدهد یا مابه ازای آن به مردم باشد. پول پرداخت کند. اما تأکید ما بر این است که دامنه کار نباید به نحوی باشد که بر روی معیشت مردم تأثیر منفی بگذارد.

جوکار تاکید کرد: کالاهای مورد نیاز مردم نباید گران تر شود. در حوزه دارو نیز امکان حذف آرزوی وجود ندارد چراکه قیمت ها به شکل سرسام آوری افزایش خوا. اما در سایر کالاها نیز حذف می‌شود که تصمیم به مدیریت دولت باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا