حفظ سلامت مردم، نقطه ثقل فعالیت های ستاد خدمات سفر قشم

به گزارش اخبار استانی قشم ، کیهان عباسیان از 16 مارس تا 4 آوریل به مدت 18 روز از فعالیت ها و خدمات کمیته های این اقامت تشکر کرد و گفت کار در این شرایط وخیم در شرایط بحرانی بسیار دشوار است. اقدامات هر یک از این کمیته ها و آنهایی که مستقیماً به سلامت و رفاه گردشگران ، مسافران و سرباز عزیز می پردازند از هر لحاظ بسیار ارزشمند و قابل تحسین است.
رئیس سازمان منطقه آزاد قشم با تأکید بر اینکه بحران تاج یک بحران ملی و جهانی است ، افزود: امیدواریم سال 1400 پایان این بحران باشد و ما در جزیره قشم بتوانیم جشن پایان. سعادت “.
رئیس ستاد خدمات سفر قشم اظهار داشت: مردم جزیره قشم ، افراد محلی یا مردم از سراسر کشور برای انجام تجارت و توسعه و ساخت و ساز در ایران و قشم و همچنین گردشگران و مسافران از بهترین امکانات و خدمات برخوردار هستند. هستند.
به گفته عباسیان ، سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان یک نهاد حاکم ، تمام تلاش خود را برای دستیابی به این هدف متمرکز خواهد کرد و این یک مأموریت مشخص این سازمان است که کمک به توسعه همه جانبه این منطقه برای شکوفایی اقتصاد ملی است. . در آن چارچوب
بر اساس این گزارش ، مرتضی شیخ زاده قشم ، معاون هیئت وزیران خدمات سفر ، همچنین در تشریح فعالیت ها و خدمات موجود در ستاد در این مدت ، اظهار داشت: آنها بیشترین امتیاز محل اقامت بودند.
علیرضا امری کاظمی ، دبیرکل خدمات سفر قشم نیز در ابتدای جلسه گزارشی از روند اجرا و اداری ستاد و هماهنگی بین کمیته ها ارائه داد.
براساس این گزارش ، هرمز امیری ، نایب رئیس کمیته نظارت ، تنظیم بازار ، ارزیابی عملکرد و شکایات ، فرج طهماسبی ، معاون کمیته خدمات شهری و روستایی ، هاشمی پور ، معاون کمیته پشتیبانی و مدیریت ، جعفرپور ، معاون برنامه ریزی و آمار رئیس جمهور کمیته ، بهرامی ، اوس علی مقار ، رئیس کمیته مسکن و رفاه ، علی اشتری ، رئیس کمیته خدمات حمل و نقل ، حسین رفیعی ، رئیس کمیته اجرای قانون ، خدمات ایمنی و ترافیکی و حسین مرادی ، رئیس اطلاعات ، کمیته تبلیغات ، فرهنگ و فضای مجازی.
عبدالباسط رضوانی ، مدیرکل انجمن هتلداران قشم ، همچنین نظر خود را در مورد فعالیت های خود از بندر شیم رجایی در سلیمانی درگهان ، ستاد حسنی و پوراشرف ، بندر منطقه آزاد قشم بیان کرد.

46

خروج از نسخه موبایل