اخبار استانی

حقوق معلم‌ها چقدر افزایش می‌یابد؟

حقوق معلم چقدر افزایش می یابد؟

هفته گذشته 7 تا 15 میلیون به حساب هر معلم پرداخت کردیم و نتیجه آن افزایش کیفیت آموزشی و بین 1800 تا 5 میلیون تومان خواهد بود.

به اخبار استانی اخبار استانی; علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش عالی گفت: وزارت علوم جایگاه ویژه ای دارد و باید دیده شود، فردی که در وزارتخانه آلوم و داهدة دونهاست باید بداند که محمول و آرزو دارد.

و افزود: در کومیسی وقتی مجلس یازدهم سرود تعریف به شکل بسته شد ما سعی کردیم سازمان آموزش و پرورش ملی کودک را شکل دهیم و آن را از رفاه بگیریم و اکنون محقق شده است، اگر آموزش و پرورش باید چندین سال پیش این کار را انجام می داد، دانشگاه ها باید خانواده ها را تربیت کنند. کودکان از صفر تا 6 سال؛ زیرا آموزش در این مدت انجام می شود.

منادی کرد: سال 82 کولون علی عدیک شد که کے کے و باید شود، کونو جہش بنیان شد کے محمول است، این کہ کے کے کے کے کے کے بانک را ست کرد.

رئیس کمیسیون آموزش عالی ادامه داد: یک میلیون معلم با هدف افزایش کیفیت معلم قانون داریم که در دولت آیت الله رئیسی 50 هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه کرده ایم که میانگین دانشجو 11 است و نیم، پس وزارت علوم باید کیفیت را افزایش دهد.

و گفت: هفته گذشته 7 تا 15 میلیون به حساب هر معلم واریز کردیم که نتیجه آن افزایش کیفیت آموزشی است و حقوق معلمان بین 1800 تا 5 میلیون تومان افزایش می یابد.

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه 0 و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا