اخبار استانی

حمایت از صنایع کوچک عامل توسعه اقتصادی کشور و گذار از تحریم‌ها می شود

به روگر اخبار استانی از البرز; «حمیدرضا عقاب نشین» در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صنایع کوچک که در شرکت شهرهای صنعتی استان البرز برگزار شد، از جمله مزایای SMEها، تصریح کرد: می‌کند و بنتاقمند را باینی‌مند می‌کند. همین سنایی کوکو و مدوردی است; این را تقویت کنید و پیشرفت کنید.»

وی توضیح داد: یک دیر از کوکنت کوکی ناکی کیں، بیبی‌بیدیل آنها در کاک بی‌بیدیل آنها در کے کے کے ہجوانمردانہ ایران علی اسلامی است کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کےے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کےے کے کے کے کے کےے کے کے کے کے کے کے کے، کہشر کے، افزایش تولید ملی. نقش کلیدی و موثر

قربانی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ​​نقش حیاتی در توسعه اقتصاد و رونق کسبه کشور دارند، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ​​صنعتی اشاره کرد.

بنا به آن مقاوم على اينيك از تعريف اين اين است عن همي كابك بدون. بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از 90 درصد صنایع ایران را صنایع کوچک و متوسط ​​تشکیل می دهند و همانطور که آمارها نشان می دهد سهم بسیار زیادی از اقتصاد کشور به این صنایع اختصاص دارد که اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

رئیس هیئت مدیره شهرستان های صنعتی البرز ادامه داد: صنایع کوچک و متوسط ​​دارای ویژگی های بسیاری از جمله انعطاف پذیری این صنایع در مقابل نوسانات اقتصادی، روند متغیر بازار، تنوع تولید و تغییر محصولات تولیدی است. در کمترین زمان ممکن.و دلیل این ویژگی ها کم بودن تعداد کارمندان، حجم کم سرمایه گذاری، هوشمند بودن و…

وی با اشاره به اینکه در یک اقتصاد پویا و با ثبات که از رونق اقتصادی برخوردار است، حمایت از SME ها در اولویت قرار دارد و در دنیا بیشتر سرمایه گذاری ها و زیرساخت های حمایتی دولت معطوف به صنایع کوچک و متوسط ​​است، افزود: به دلیل اهمیت بالا. شرکت صنایع کوچک و متوسط ​​عنوان مشارکت در شهرهای صنعتی استان البرز از طرق مختلف از جمله ارائه تسهیلات مالی، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری تورهای صنعتی، اعزام هیئت های تجاری و صنعتی به نمایشگاه های داخلی و خارجی، حمایت از صنعتی خوشه ها، احیای صنایع کوچک خفته و نیمه فعال، توجه جدی به سنایتا کوگپِ دانش بنیان و… در کیت کے و کہ

48

دکمه بازگشت به بالا