اخبار استانی

حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان از تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی اقدامی ارزنده است

به روگر این کابرآنلاین; دکتر مهرداد رایانی در سال 1378 از دانشگاه منچستر فارغ التحصیل شد و در سال 2013 دارای دکترای مطالعات تئاتر از دانشگاه منچستر است. و درباره این کارگاه گفت: این کارگاه به مدت دو روز برگزار شد و روز اول در مورد موضوعات خاصی که نباید در نمایش های خیابانی اجرا شود صحبت کردیم.

وی ادامه داد: در روز دوم تعدادی از ایده ها و نوشته های حاضران در کارگاه را با محوریت آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و نقاط ضعف و قوت هر کدام را متذکر شدیم و نگاهی کاربردی و کیفی به این موارد داشتیم. ایده ها و نوشته ها

رایانی به همکاری ویژه با انجمن هنرهای نمایشی و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان اشاره کرد و گفت: همیشه توصیه می شود از آسیب های اجتماعی در منطقه پیشگیری کنید و پیشگیری هزینه کمتری دارد و نتایج بهتر و درخشان تری به همراه دارد، بنابراین نتیجه این همکاری به شدت مثبت خواهد بود.

وی افزود: می توان از تئاتر به عنوان راهی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی استفاده کرد به گونه ای که گوشه و کنار یک اتفاق نابهنجار را هر چه بیشتر زیبا کند.

رایانی به ویژه با تاکید بر اینکه از طریق تئاتر اعلام می کنیم راه نادرست راه به جایی نمی برد و نتیجه خوبی نخواهد داشت، گفت: قطعاً نتایج مخرب و مخرب نیست و یک چیز کم نمی شود. می توان با نمایش و در تئاتر بهتر نمایش داد، این امکان پذیر است

این مدرس تئاتر و دانشگاه افزود: از حمایت های فرهنگی و اجتماعی فرماندهی اداری استان کرمان با انجمن هنرهای نمایشی به خوبی مراقبت می کنم و اطمینان دارم این همکاری آینده مثبتی خواهد داشت. ”

رایانی‌مسحب در بیاین گفت: باید نگاه داشتی که کرمان استان را به تعالی برسانی.

46

دکمه بازگشت به بالا