اخبار استانی

خط قرمز استاد حکیمی عدالت و اخلاق بود

به گزارش اخبار استانی از خراسان، حجت الاسلام «مهدی مهرزی» دانشگاه حوزه و دانشگاه در این مراسم با حضور چهار گروه فرهنگی در مجتمع فرهنگی تالار فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد، با اشاره به به برخی از ویژگی های استاد محمدرضا حکیمی گفت: که خت قرمز استد حکیمی ادالتا و اخلاق بوده است.

وی افزود: از منظر معلم دینی که به عدالت و اخلاق ختم شود، روحانیت محقق عدل و اخلاق و حکومتی که به عدالت و اخلاق منتهی شود مقدس است. نه دین برای دین، نه حکومت برای حکومت و نه روحانی برای روحانیون.

مهرزی کاترنشان کرد: در بکش دینیکنیکی، هایل کار فکری استاد حکیمی «الحیات» است کد در کر در همی کتاب‌های اسلامی شیعی، یک مدل است دیر از کینگ را کینگ است. کتاب «الحیات» با علم و کار آغاز می شود و سپس به اقتصاد می پردازد. وقتی از دنیا صحبت می کند از گناهان و صفات دنیا می گوید. عرض المزيد «الحيات» عنسان لونساء، للسلسلي و تربيبا، عبداد و كوروب اسلامي است.

وی افزود: اصفهان سال ها پیش و در مقاله ای با عنوان اهداف دین و احکام دین تاکید کردند که در عرصه های معرفتی به جای اجتهاد در احکام دین، اجتهاد در اهداف دین باشد. .

حجت السلام محرم در پی این گفت: در برنتی‌های استاد حکیمی، نه اماب اقل ستیز است و نه خرافه کرافه و نه عداوت پراکنی. کون باسینی او علی و اخلاق است و در نوع رحمد است که با اموزه های دینی است.

باید به dawat علامه در ساخت جمیعه منهای فقر

دکتر «سارا شریعتی» از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و فرزند دکتر علی شریعتی نیز علامه حکیمی را از مشاهیر خراسان دانست و گفت: چیزی که در را به رویش باز کرد. اندیشه و نظام فکری علامه حکیمی برای من بود، کتاب «فقر من» زمانی بود که درگیر مسائل فکری و شناختی فرهنگ، هویت و روانشناسی بودیم و در این زمان مسائل اقتصادی به دنیای باستان این کتاب برای من تذکر و یادآوری بود و برای ما که جامعه‌شناسی و رشته‌ای که انسان‌های یکپارچه و اجتماعی را می‌خواند، جالب بود که در یک محیط مذهبی و از طرف یک عالم دینی، به جامعه یادآوری می کند که جامعه در رنج و تبعیض است و شکاف طبقاتی نیز وجود دارد.

وی افزود: من در این جلسه حضور دارم در پاسخ به دعوت شخصیتی مانند علامه حکیمی که می خواهم در ساختن جامعه بدون فقر شرکت کنم و این جامعه بدون فقر است به معنای “دین”. و دین را با عدل تعریف کرد.

سارا شریعتی ادامه داد: رویکرد معلم رویکردی عینی است و ندایی به انسان در جامعه است. دینی که از آن می کند، دینی است که از دونی می شود و نه از اخترت. تقديم و بر آين است كه در راس همه عبدات، خمت به خلق و جميع است. İman، שערע אמל אסט ו דר שודל، דיניים אחדים ניטים חשמן בה נאמע ו םו. اولویت و قفل از کر کیز بر کوش با فقر و نابرابری است. عدالت یک مفهوم ذهنی در اندیشه نیست و وقتی از عدالت صحبت می شود از مفهوم یکپارچگی اجتماعی خاص صحبت می کند و قسمت اول آن نیز اقتصادی و معیشتی است.

شریعتی کاترنشان کرد: استاد هاکیمی در نامه به كاسترو، توحید را كلمنة در توحید و عدالت می‌داند كه توحید به توحید به توحید به همت تعبیر هدا به هدا و ادلاد به همت تهران، لله به انسان و در جامعه‌ای كه ایلتاده است، نیست. .

استاد هاکیمی به دیگر جامی یدا آل بود

محمد اسفندیاری مورخ، نویسنده، ویراستار، کتاب پژوه و ناشر این کتاب است. اما استاد هاکیمی به سه دیلیل اطور دوکر شریتی را تصحیح نیردید. در وهله اول وقتی منتشر شد آقای حکیمی گفتند: من اشتباه شخصیت و نظر دکتر شریعتی را ندیدم. دلیل دوم این بود که استقبال از کتاب های دکتر شریعتی بسیار بالا بود و از طرفی تصحیح کتاب ها هم زمان بر است و در عین حال ممکن است کتاب های غیر مذهبی جایگزین کتاب های ایشان شود. دلیل سوم این بود که به اتفاق برادرانش به نوشتن کتاب «الحیات» مشغول بود…

اسفندیاری کاترنشان کرد: علامه حکیمی می‌گفت اغر بود کتاب‌های دوکتر شریعتی را تصحیح کردم، کارهای را می‌دادم: در مدر بیک امابر که ایهانا که ایکانا و می‌ـــون بود، در پاورقی می‌دادم. ثانیاً بعضی از مطالب را آقای دکتر شریعتی یک جا گفته و ایشان در جای دیگر تصحیح کرده بودند و من آن مطالب را برای توضیح مطالبی که نیاز به اصلاح داشت آوردم.

وی در پی این گفت: اقای هایکیمی به دیگر «جامعه یدا آل» در آن «توحید» و «عدالت» بهده. در یک مقتضیات روش بهدا بهد و رحدین روش مفقود بهد. او معتقد بود اگر بتوانیم «آرمانشهر» را بررسی کنیم، مشکلاتی مثل «حجاب» توسط خودمان بررسی می شود.

استاد حكيمي در نثر صحب سبوك بود

محمدرضا مهدی در سخنانی دیگر در این مراسم به سخنرانی پرداخت و استاد ادبیات نیز به آن پرداخت و گفت: وی علاوه بر سرودن اشعار فارسی و عربی، دارای نثری قوی بود و در مقایسه با اکثر روحانیون، دارای قوت بود. نثر.” در شیوه نثر اموزی هم شیوه خاصی داشت و ستمبر آیین که کوستره وازگانی کما کاکی کیںهای هم داشت.

وی افزود: علامه حکیمی عملاها درست «کمال» برنامت ما زماني محقیق می‌شود که از «جمال» و فیت در ترکی برکی‌ها در بریستی‌ها در کافی و عنایت باشد. به جرات می‌توانم ویراستاران کرد و کرد.

نسبت به علوم هاکیمی و اندیشه های استاد حکیمی

در این مراسم دکتر آرمان الذکری نیز به بیان مطالبی پیرامون علوم انسانی و اندیشه های استاد حکیمی پرداخت و به موضوع حاشیه سازی علم در دوران پس از رنسانس اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از پاسخ های استاد حکیمی است. به این موضوع، این است که وقتی فرهنگ اسلامی در آن زمان حاکم شد، یک فرهنگ عینی حاکم شد که به آنچه در جوامع عینی می گذشت دعوت می کرد که این فرهنگ عینی، قرآنی ماندگار است. اما با ورود فلسفه یونان و البته عوامل مهم اجتماعی دیگر، این فرهنگ دینی آرام آرام به حاشیه نشست و جست و جوی تعالیم خداوند ارزش خود را از دست داد و با مجموعه ای از استدلال ها که می خواست به سوی خدا هدایت شود، جای خود را گرفت. و به آن متصل است.با فطرت واقعی و سنت های واقعی قطع شده است. در روسلة منظومه‌ای کلبه پیدا می‌کنم.

وی افزود: یکون از جلوه های دعوت مکتب یسائن و کورک به فرحمن عنی قرانی است. نکته دیگری درباره הדגערים מקבט ישיען، אלהיאת אלהי ו היאת בושרה אסט. هر کند از یسائن قرائوه های تند هم درد هم درد دارد، اما دست به آن کیست که استاد حاکیمی از میکرد، محمور از حلوس کرایت های در فلصوف است. یعنی فاصله بین معصوم و غیر معصوم قابل مذاکره نیست. دسترسی به معرفت کامل و معرفت یقینی که خدشه ناپذیر است وجود ندارد، لذا الهیاتی که ما می سازیم و معرفتی که می سازیم انسانی و عقلی است که به آن فکر می کنیم محدود و نادرست است و جدا می شود چون می خواهد این اندیشه باشد. برای نقد اقل باز می‌کند وقتی در فلسفه سؤال نمی‌کنیم، اساساً نمی‌فهمیم حدود شناخت چیست و تفاوت بین این حدود چیست. ایساء دووتی است به پیاین خودی انسان بر روی زمین.

ادبیات هاکیمی، تفسیر و اسلامی است

دکتر یوسف بینا در پایان این مراسم به سخنرانی پرداخت و به نکاتی از استاد ادبی معلم پرداخت و گفت: ادبیات مورد توجه معلم است، ادبیات نیز متعهد و اسلامی است.

وی افزود: ادبیات متعهد است، ادبیاتی است که از دیدگاه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی یا دینی در قالب شعر، داستان، نمایش یا غیره دفاع می کند. معلم فرزانه ای که بالاترین سطح اخلاق و سیاست و اجتماع را در آموزه های اسلام و حکومت بی گناه می بیند، وقتی دو صفت اسلام و التزام به ادب را می آورد، معتقد است که یکی هستند.

بینا تقدیم کرد: از نظر اساتید ادبیات باید متعهد به عالی ترین ارزش ها باشد و التزام به عالی ترین ارزش ها این ارزش ها را در اسلام کاملا نمایان می کند. ادبیات با احساس هدف گره خورده است. به شکلی که بی ارمان را بی ویں و پوک شمرده اند

ارائه کتاب «خراسانیات علامه محمدرضا حکیمی» اثر رضا سلیمان نوری و سید خلیل حسینی عطار که به بیان دیدگاه علامه نسبت به خراسان و شخصیت های خراسان می پردازد و همچنین فیلم مستند «فریاد روشنا» که اولین است. فیلمی که درباره زندگی او ساخته شده است.

خت قرمز استاد حكيمي علادة و اخلاق بود

این مراسم با مشارکت گروه فرهنگی مشهد و با همکاری معاونت فرهنگی ماهاخر خراسان، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان و موسسه زندگی و با حضور تعداد قابل توجهی از مردم برگزار شد. اساتید، دانشگاه ها و فرهنگیان خراسان.

46

دکمه بازگشت به بالا