اخبار استانی

دانشــگاه آزاد اســلامی واحد تربــت حیدریــه ۳۷ ساله شد

روه استانهای خبرگزاری آنا؛ تربت حیدریه در 15 کیلومتری جنوب مشهد و صد و پنج کیلومتری تهران و در استان خراسان‌رضوی واقع شده است که پایتخت است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربتحیدریه با همت و تلاش گروهی از خیرین و با پیگیری و سرپرستی مرحوم آیت الله علیاصغر معصومی 5 اردیبهشت 1364 راهاندازی شد و اکنون پس از 37 سال فعالیت در سایه های مستمر به بزرگترین مرکز آموزش عالی این شهرستان تبدیل شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربتحیدریه در چندین مهیا کردن تخت‌های لازم برای اجرا و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی پژوهشی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و گسترش ارتباط با صنعت طراحی و کارآفرینی به سوی نسل سوم دانشگاه‌های گام برمیدارد.


بیشتر بخوانید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه | امکانات و تسهیلات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه | 2بت 2 با پتنت جهانی


دانشــگاه آزاد تربتحیدریه اسلامی با بهره مندی از اعضای هیئت علمی، امکانات، امکانات و ساختمان های ساختمانی، زیربناها و کارگاه های واحد واحد، سایت کامپیوتری و کتابخانه ای با بیش از 50 هزار جلد کتاب و مرکز رشد، شرکت دانش بنیان، 10 رشته تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی و Ph. د. 25 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، این دانشگاه را مستعد پذیرش از 3 هزار و 400 دانشجو در مقاطع تحصیلی و تعداد 30 هزار و 452 فارغ التحصیل از شهرهای استان و نقاط مختلف کشور کرده است.

رفیتهای علمی، فنی و آزمایشگاهی واحد تربـتحیدریـه

دانش‌گاه آزاد اســلامی واحد تربــت حیدریــه ۳۷ ساله شد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربتحیدریه دارای امکانات و تجهیزات ورزشی، رفاهی، فرهنگی و فوقبرنامه، پژوهشی، علمی و تحقیقاتی با تسهیلات و شرایط متنوع پرداخت مالی، تخفیفات ویژه دانشجویان ممتاز و اعطای خدمات مالی و رفاهی به دانشجویان، حمایت از طرحها و اختراعات علمی پژوهشی، مرکز رشد شتابدهنده همتا و سرای نوآوری است، علاوه بر آن موفق به اخذ مجوز راه اندازی مرکز رشد فناوری نوین سلامت، راهاندازی گلخانه و توسعه فضای گلخانهای، برگزاری مراسم پرشکوه مذهبی در ایام محرم و سایر مناسبتها در فضای دانشگاه است. .

واحد دانشگاهی تربــتحیدریــه در رشته‌های مقاطع کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، ارشد و د.

رشته های دوره دکتری

موزش زبان انگلیسی

برنامه ریزی درسی

تاریخ ـ تاریخ اسلام

تاریخ ـ تاریخ ایران دوره اسلام

حقوق اسلامی فقه و مبانی

بان و ادبیات فارسی

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگانی ـ مدیریت بازاریابی

حقوق خصوصی

فلسفه تعلیم و تربیت

رشته های دوره ارشد

مهندسی برق – سیستم های قدرت
مهندسی عمران- سازه
مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی
علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی
آب و هواشناسی- آب و هواشناسی محیطی
مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی
مدیریت بازرگانی – بازاریابی
علوم تربیتی – مدیریت آموزشی
علوم تربیتی – موزش و بهسازی منابع انسانی
موزش زبان انگلیسی
حقوق اسلامی فقه و مبانی
علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی
تاریخ- تاریخ اسلام
علوم تربیتی – تحقیقات آموزشی
حسابداری
حقوق- حقوق بین الملل
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
بان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی – پایداری
فیزیولوژی ورزشی- فعالیت فیزیولوژی بدنی وتندرستی
روانشناسی ورزشی
مترجمی زبان انگلیسی
حقوق خصوصی
علوم ومهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانش‌گاه آزاد اســلامی واحد تربــت حیدریــه ۳۷ ساله شد

رشته های دوره کارشناسی پیوسته

مهندسی رباتیک
حقوق اسلامی فقه و مبانی
ب وهواشناسی
علوم قضایی
مدیریت بازرگانی
مهندسی معماری
مهندسی فضای سبز
با وادبیات فارسی
بان وادبیات انگلیسی
تربیت دبیر زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
سنجش ازدورسیستم اطلاعات جغرافیایی
مهندسی عمران
کامپیوتر کامپیوتر
علوم ومهندسی آب
علوم ومهندسی صنایع غذایی
مهندسی برق
روانشناسی
مهندسی پزشکی

رشته های دوره کارشناسی ناپیوسته

موزش زبان انگلیسی
موزش دینی عربی
موزش وپرورش ابتدایی
حسابداری
دبیر تربیت تربیت بدنی علوم ورزشی
مهندسی حرفه ای معماری
مهندسی فناوری الکترونیک
مهندسی فناوری کنترل – ابزار دقیق
مهندسی اجرایی عمران
مهندسی فناوری مخابرات
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
مهندسی حرفه ای امپیوتر نرم افزار
مهنسی آبیاری
علوم مهندسی وصنایع غذایی
مهندسی حرفه ای الکترونیکی کاربردی
مهندسی فناوری کنترل – ابزار دقیق
مهندسی فناوری – سوییچ های ثابت
مهندسی آبیاری
مدیریت بازرگانی
سخت افزار کامپیوتر

رشته های دوره کاردانی ناپیوسته

موزش زبان انگلیسی
موزش وپرورش ابتدایی
امور بانکی
مدیریت صنعتی کاربردی
حسابداری
اردان فنی برق
اردان فنی مخابرات
اردان فنی کارهای عمومی ساختمان
تکنولوژی موادغذایی
معماری
کاردان فنی برق – برق صنعتی
نرم افزار کامپیوتر

رشته های کاردانی پیوسته

حسابداری
الکترونیک – عمومی
تربیت بدنی
نقشه برداری
الکتروتکنیک
عمران
معماری
نقشه کشی صنعتی
نرم افزار کامپیوتر
مکانیک خودرو
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

دانش‌گاه آزاد اســلامی واحد تربــت حیدریــه ۳۷ ساله شد

دانشکده مهارت و کارآفرینی

سمای تربت حیدریه سال 1372 توسط سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد و با ایجاد آموزش فنی و حرفه ای، پیش دبستان، دبستان و متوسطه اول پسرانه و دخترانه کار خود را آغاز کرد.
دارای مرکز مدیریت مهارت آموزشی و مشاوره شغلی TMC با اخذ مجوز از اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرستان است.

رشته های کاردانی پیوسته دانشکده مهارت و کارآفرینی تربت حیدریه
۱- حسابداری
۲- الکتروتکنیک
۳- کامپیوتر
۴- تربیت بدنی
۵- الکترونیک
۶- نقشه گشی طراحی صنعتی
۷- نقشه کشی معماری
۸- معماری شهری
۹- نقشه برداری
۱۰- مربیگری پایه فوتسال

معرفی امکانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

مایشگاه‌ها، کتابخانه، سالن‌های ورزشی، خوابگاه‌ها، کارگاه‌ها، سایت‌های کامپیوتر، سالن‌های

آزمایشگاه الکترونیک -1
آزمایشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی، حرکات اصلاحی، روانشناسی ورزشی)
آزمایشگاه کامپیوتر ۱ و ۲ و ۳
سایت تحصیلات تکمیلی
مایشگاه جغرافیا

آزمایشگاه فیزیک
سمعی و بصری ۱ و ۲
مایشگاه صنایع غذایی
مایشگاه عمران

ارگاه برق و مدار

ارگاه جوش و قالب بندی

ارگاه چوب

آزمایشگاه ماشین و PLc
تابخانه دانشگاه

سالن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
سالن همایش

سالن آمفی تئاتر

سالن دفاعیات

افی نت

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

وابگاه فاطمه الزهراء (س)

استادسرا

خوابگاه و مهمانسرای ورزشی

مجموعه سالن های ورزشی امام علی (ع)

مزار شهدا گمنام

مسجد حضرت محمد امین (ص)

انبار مرکزی

دانش‌گاه آزاد اســلامی واحد تربــت حیدریــه ۳۷ ساله شد

سایت های گلخانه های

سلف سرویس

بوفه دانشجویی

رصدخانه

سالن نمازخانه ساختمان آموزشی

انتهای پیام / ۴۰۷۸/۴۰۶۲ /

دکمه بازگشت به بالا