اخبار استانی

درج قیمت تولید بر کالا نیازمند ثبات اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری اخبار استانی استان سمنان، عبدالحمید دربانیان ادامه داد: پروژه ارائه شده در قیمت تولید بر کالا، دقیقاً مشخص می کند که یک تولیدکننده چقدر سود داشته است و اگر در چرخه توزیع، دلال بازی وجود دارد با اجرای فرآیند پیش رو با موارد دیگر. شفافیت روبرو خواهد شد.

دربانیان ادامه داد: عدم‌ثبات و تغیرات پی‌درپی نهادهای تولید و عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده محصول.

عضو هیأت رئیسه اتاق سمنان معتقد است که این اقدام خواهد بود که قیمت مواد اولیه و شاخص های قیم را انجام دهد.

وی تصریح کرد: زمان اجرای طرح در دوماه پایانی سال با توجه به زمان ایفای تقاطع تولیدکنندگان نسبت به تامین کنندگان، شبکه بانکی و پرسنل خود در زمینه پرداخت عید و سنوات، بدترین زمان ممکن انتخاب می شود که نتیجه مستقیم افزایش آن چکهای برگشتی، تعدیل نیروی انسانی و فشار مضاعف بر پیکر بی‌رمق خواهد بود.

48

دکمه بازگشت به بالا