اخبار استانی

دستورالعمل رعایت حقوق متهمین تحت نظر در جرائم مشهود

به روگر از قزوین از قزوین; حسین رجبی، دادستان قزوین در تفسیر کتابچه راهنمای حمایت از حقوق متهمان رسیدگی به جرایم ارتکابی گفت: در قانون عدالت کیفری سال 1392، قانون گذاری با پیش بینی حقوق دفاعی برای فردی و علی کیں و نیز دادرسی عدلانه به تیک یکی از عکریںهای دادرسی اسلامی است.

وی افزود: در این راهنما از ضوابط و مواد قانونی عام و خاص از حیث حق درک اتهام، حق سکوت، حق تحصیل در حقانیت استدلال، حق ملاقات با دفاع استفاده شده است. وکیل، حق اطلاع خانواده یا آشنایان از طریق تلفن، حق استفاده از پزشک، حق ثبت اطلاعات متهم و درج آن در پرونده توسط مقامات، حق نوشتن مطالب توسط خود متهم، حق حضور در اولین وقت اداری در دادگاه حق عدم الزام به درج اثر انگشت ذیل جلسه و… قید شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک متهمان نیز حقوقی دارند که قانونگذار در موارد مختلف به آن اشاره کرده و در این دستورالعمل نیز بر آن تاکید شده است و از این رو مراجع اداری و نهادهای امنیتی از متهم تحت تعقیب هستند. در جنایات باید در فرامز آن ینیسیول کندن کیند و مدرد در کرمی کے کے کے شود.

دکمه بازگشت به بالا