عمومی

دفاع از آقای حسن عباسی

1- آقای عباسی هیچ کاری از روی عادت و روال انجام نداده است که برای برخوردهای سیاسی و قضایی قابل قبول نیست. او طبق معمول رفتار می کرد و با همان ادبیاتی که قبلا خیلی ها از او می نوشتند، از فوتبالیست ها می نوشت.

انگار در بقیه مطالبش حرف می زند.

2- کاینی باید اگاگ عباسی را از توهین و ناسزاگوین هی کندن که نکورده نکورده. امروز رسانه های اصلی را بررسی کنید. برخی از آنها پر از حرف هایی است که آقای حسن عباسی در نسخه منتشر شده گفته اند!

سال‌های سال است کھمان نگزیده از خود کھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی است کَهمان نگزیده است.

3- شاید الان در آستانه جام جهانی فوتبال و حضور تیم ایران در قطر، نوشته شده بود که توییت حسن عباسی روحیه آنها را خراب می کند و آسمان به زمین می نشیند و…

نه عزیز بازیکنان تیم ملی به توئیت های حسن عباسی گوش نمی دهند. اغر هم بخوانند تره هم برایمان خرد نمیکنند.

با آن درباس یثل دیدم از اقاء عباسی در برابا کرکتینش کنم کنم!

دکمه بازگشت به بالا