اخبار استانی

راه اندازی اولین خودروکلینیک سیار دامپروی و دامپزشکی در لرستان

به گزارش اخبار استانی لرستان، دکتر سجاد احمدی در تشریح راه اندازی این کلینیک گفت: اولین کلینیک سیاردامپزشکی بسیج جامعه کشاورزی و منابع طبیعی سپاه پاسداران حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان جهت خدمت رسانی به مناطق محروم روستایی و عشایری لرستان تجهیز وفعال شد.

وی افزود : دراین خودروسیار تجهیزاتی که موردنیازیک کلینیک سیاردامپروی ودامپزشکی است وجود دارد واین خودرو جهت خدمت رسانی درمناطق مختلف استان است که برای انجام این جراحی، دستگاه سونوگرافی و دستگاه سمپاشی سیار جهت مبارزه با ضدعفونی کردن با آفتی دامی است.

مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی ومنابع طبیعی لرستان اظهار کرد: برای اولین بار این خودروکلینک سیار ماموریت خود را در مناطق محروم در اطراف خرم آباد آغار کرد و ماموریت دوم نیز در مناطق محروم بخش پاپی “چم سنگر” اجرا خواهد شد.

48

دکمه بازگشت به بالا