اخبار استانی

رشته های شیرجه و واترپلو نیازمند توجه ویژه هستند

مدیر ورزش و جوانان خراسان لطفا:

نیاز به توجه ویژه دارد.

رضوی گفت مدیرکل شرکت و جوانان کوراسان رضوی گفت: در فیشته های شیرجه و واترپو در شیرجه های شیرجه و وطرپو نیاز به توجه بیشتری دارند.

به گزارش خبر مشهد، دکتر سید علی اکبر هاشمی جواهری در جلسه انتخاباتی رئیس هیئت استان با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل سخت افزاری در مشهد گفت: کرونا باعث تعطیلی استخرها شد و متاسفانه برخی از استخرها در مشهد شهر نیاز به بازسازی و به روز رسانی دارد.

وی ادامه داد: در حوزه آب و آب نیازمند توجه بیشتر هستیم.

مدیر ورزش و جوانان استان گفت: انتظار می رود متولیان امر از ظرفیت های موجود در این حوزه استفاده کنند. ريسالة رياس جديد هيات شناي استان كاند جانبه است، زيرا مدر مداشت و عداد و بروشت و دروشن كل سرتش و جوانان استان است. بنابراین می توانید طرح های مختلفی را برای استفاده از ظرفیت های وایت برد برای تمامی گروه های سنی اجرا کنید.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه 0 و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا