عمومی

رفاه‌طلبی بعد از رحلت پیامبراکرم (ص) یکی از علل اصلی وقوع عاشورا بود

آرامش‌تلبی باد از رحث عرض المزید اكرم (ص) یكین از علی رایل عقود عاشورا بود.

دنیاپرستی اصحاب و پیروان پیامبر (ص) زمانی خود را نشان می دهد که هزاران نامه برای فرزندان خود می نویسند و پیامبر را به مرگ دعوت می کنند، اما هنگامی که مورد تهدید، مرعوب و وسوسه حکومت شام قرار می گیرند، به این امر دعوت می کنند. امام را فراموش کردند و با او بیعت کردند.

به اخبار استانی اخبار استانی; حجتُالاسلام و المسلمين سيد ابراحمي ماسومي – عضو هيئت مديره انجمن علمی محدویت حوزا و دانشگاه – به آلاهسیاسی و مجموعی قیام امام حسین(ع) و YEKINI از علی عکوک عاشورا به نام رفاح‌تلبی باد از مُعْمْت(ص) در آن منتومة

در زمان پیامبر(ص) صف های دنیا طلبی و رفاه طلبی در میان برخی از صحابه وجود داشت که باعث نارضایتی پیامبر(ص) از ایشان شد، اما در عین حال حضور پیامبر اسلام (علیه السلام) برخی از اصحاب را از قیام باز داشت. پس از رحلت پیامبر(ص) افرادی مانند طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، زید بن ارقم و… از فرصت استفاده کردند و به کسب درآمد و قدرت پرداختند. البته در زمان خلافت دو عامل مهم است. اول: فتوحات و غسترده شدن به منزل به خلیفت شد پس وضع زندگی برخی از اصحاب و بزرگان تغییر کرد و متمکن شدند.

روش دوم عقد خليفه دوم در تحميل بيت المال مستتر شد عده اي از مسلمانان (بزرگان و اصحاب) به ثروت غني رسيدند، لذا در دوره عثمان بسياري از اموال جامعه و نزديك خليفه جزء ثروتمندان است. انجمن بودود و برای از آنه تا آنها اسب، شتر، غلام و كنیز در تاریخ ساختند. همچنین افرادی بودند که طلاها و جواهرات را با تبر می شکستند و از این سیستم برای توزیع پول استفاده می کردند.

اما سران حکومت برای رهبری حکومت خود اکثر صحابه دنیا را آلوده کرده اند و آنان نیز از ترس جان و مقام و محبت بیش از دنیا دست از حمایت حق برداشته و شاهد مصیبت بوده اند. رویدادهای تاریخ این نکته باید سرمشقی باشد برای کسانی که قبلاً درست روی دوچرخه بودند، اما از آن روی برگرداندند و در مقابل آنها کار درست را انجام دادند.

البته دنیاپرستی منحصر به زمان پیامبر (ص) و یا زمان جانشینان است. اما در زمان حضرت علی (علیه السلام) همین مردم دنیا طلب و سعادت طلب بودند که حضرت علی (علیه السلام) به خلافت رسید و منتظر بود تا همه انحرافات اصلاح شود و همه انحرافات اصلاح شود. چالش ها و مسائل اما چون خلافت را به دست گرفت، عده ای از بزرگان و اصحاب گمان کردند که حضرت مانند خلفای سه گانه آنان را با بیت المال آبیاری می کند، یا محل و مکان می دهد. این نشان از روحیه دنیوی مردمی بود که در سالهای گذشته با آنها مبارزه می کردند، به طوری که از حضرت امیر انتظار داشتند که به سرعت به درخواست غیرقانونی آنها رسیدگی کند. نكوهش دونياگراسي انها ايراد كرده و نيهيں در نتيجه با ديدنش موافقت نكردند. جنگ و رائيست در براب لشگر شام را نشات‌گرپته از دونياکريه و رفاط‌تلبي آنها مي‌دانست.

بعد از شهادت امام علی (ع) مشکلات امام حسن (ع) مانند مشکلات دنیا بود. پس وقتی امام تصمیم می گیرد با معاویه بجنگد، عده ای از لشکریان به خاطر طمع و غنائم جنگی به لشکر حضرت می پیوندند و امام را نیز تحت فشار قرار می دهند تا او را با معاویه متوقف کند. اما دنیاپرستی یاران و پیروان پیامبر (ص) زمانی خود را نشان می دهد که هزاران نامه برای فرزندان خود می نویسند و او را به خانه دعوت می کنند، اما هنگامی که مورد تهدید، مرعوب و وسوسه حکومت شام قرار می گیرند، دعوت می کنند و با آن حضرت بیعت کن، امام را فراموش کردند و از او حمایت کردند و عده ای نیز در آنجا هستند كربلا در برابر حضرت صفارایی کرد و برای رسیدن به مال دنیا و آمارت چندروزه مهمانشان با سرنیزه و شمشیر.

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه 0 و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا