اخبار استانی

ریل باس فرصتی برای استفاده از ۳۴ کیلومتر خط راه آهن درون شهری اهواز

عبدالکریم درویش زاده روز چهارشنبه در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه از 34 کیلومتر خط آهن درون شهری اهواز استفاده می شود برای ریل باس یک فرصت استثنایی بیان می کند: خطوط راه آهن از خارج از شهر خارج می شود اما بر اساس اساسی است. رشد شهری در حال حاضر 34 کیلومتر از خط راه آهن در شهر اهواز وجود دارد که با توجه به بالا بودن هزینه های مترو می توان از این ظرفیت برای حمل و نقل شهری به خوبی استفاده کرد.

درویش زاده با اشاره به غیرفعال شدن طرح ریل باس(اتوبوس ریلی) در این شهر گفت: در سال های گذشته پس از ارائه پیشنهاد احداث ریل باس و شهرداری محل، کار مطالعه این طرح انجام و ۱۰ ایستگاه برای آن تعریف شد که بر اساس اساس تفاهمنامه میان شهرداری و راه آهن، احداث ایستگاه ها به مدیریت شهرداری و تامین ریل باس ها به راد آ.

وی ادامه داد: راه آهن پس از این تفاهم یک دستگاه اتوبوس ریلی را در مسیر ایستگاه قدس اهواز به کارون راه اندازی کرد که وجود مشکلاتی در ایستگاه و عدم پذیرش قطع شد.

وی با اعلام آمادگی برای فعال سازی طرح اتوبوس ریلی در اهواز گفت: اجرای متروی شهری هزینه بسیار زیادی برای اهواز دارد و این در حالی است که خطوط راه آهن در شهر اهواز برای اجرای ریل باس می تواند این خطوط راه آهن را ایجاد کند. را به فرصت تبدیل کند.

راه آهن جنوب گفت: راه آهن اهواز بر اساس نقشه های موجود، در خارج از شهر احداث شده است ولی به دلیل توسعه شهر هم اکنون 34 کیلومتر از مسیر این راه آهن در داخل شهر اهواز واقع شده است.

درویش زاده با بیان اینکه نگهداری پله های راه آهن به سرپرست شهرداری است، گفت: حریم قانون راه آهن متر است و قانون پس از این حریم، 30 متر از آن نیز برای عبور از تاسیسات شهری در نظر گرفته شده است که پیشنهاد راه آهن برای استفاده را دارد. شهرداری از حریم ۳۰ متر برای عبور تاسیسات خود است.

«برخورد ابران با قطار راه آهن خوزستان است»

مدیرکل راه آهن جنوب ایجاد میان دستگاه های دولتی را اقدامی درست دانست و گفت: راه آهن جنوب به دلیل توسعه شهر و واقع شدن بخش زیادی از خطوط راه آهن در داخل شهر همیشه در جستجو برای باز کردن گره های ترافیکی اهواز بوده است.

وی گفت: قطار با ابران و خودروهای عبوری در خطوط ریلی خوزستان به بزرگترین چالش راه حل تبدیل شده است که همفکری با مدیریت شهری برای مدیریت این شرایط ضروری است.

وی با اعلام آمادگی برای همکاری با مدیریت شهری اهواز برای رفع چالش های ایجاد شده خطوط راه آهن درون شهری اهواز برای شهرداری گفت: تصمیم گیری زمین های در اختیار این اداره کل است که می تواند آنها را به شهرداری برای رفع مشکل ترافیکی در این شهر برساند. در حال انجام است.

«تردد داخل قطارهای باری از شهر اهواز به صفر می رسد»

مدیرکل راه آهن جنوب ادامه داد: تکمیل طرح های در دست اقدام باعث می شود تا تردد قطارهای باری از بندر امام به شمال و بالعکس از کمربندی در احداث عبور کرده و تردد قطارهای باری در داخل شهر اهواز به صفر برسد.

وی اظهار داشت: هم اکنون طرح احداث ۲ خط از مسیر اهواز به اندیمشک ۸۶ درصد و خط اهواز به بندر امام.

مدیرکل راه آهن جنوب افزود: طرح راه آهن اهواز- ایذه – اصفهان از دیگر طرح های دستور کار است که مناقصه قطعه اول این طرح تا رامهرمز به طول 50 کیومتر برگزار می شود و شرکت کیسون برنده این طرح را انجام می دهد.

دکمه بازگشت به بالا