اخبار استانی

زمین و چالشی به نام توسعه

اخبار استانی/خراسان جنوبی اثاثير عموحيت زيست هوراسان گفت: عدم تعادل بين گسترش و ظرفيت طبيعت، جدي ترين چالش در سرزمين است.

فاطمه دعاگویان در گفت‌وگو با اخبار استانی اظهار کرد: در قانون اساسی(اصل ۵۰) نیز حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، وظیفه همگانی تقسیم‌بندی شده و آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی آلوده‌کننده و مخرب جبران‌ناپذیر محیط زیست، ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: زمین تنها عرصه موجود برای فعالیت های حیاتی توسعه و حتی بیشتر نیازهای بشری است، بنابراین بدیهی است که از سوی منابع مختلف تحت فشار و تهدید قرار دارد.

معاون محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: وضعیت استان تقریبا مناسب است اما با توجه به شرایط اقلیمی و فقر نسبی پوشش گیاهی در برخی نقاط استان و همچنین اینکه استان در حال توسعه است، حساسیت خاصی در برقراری ارتباط مناسب بین است است

سخنران ادامه داد: در کنوانسیون تغییر اقلیم دو عامل اصلی گازهای گلخانه ای تغییر پوشش خاک و تغییر کاربری اراضی مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: عمده ترین فعالیت های کشاورزی که در انتشار گازهای گلخانه ای و تسریع در تخریب خاک نقش دارند شامل استفاده از کودهای آلی، استفاده از کودهای نیتروژن دار، چرای دام، جنگل زدایی، سوزاندن زیست توده، زراعت، پاکسازی سنگین پوشش گیاهی است. عامل اصلی تخریب خاک، یکی از موضوعات اصلی این کنوانسیون است.

دعاغويان ياداور شد: به سوي سوي ستعالي شركت مفتح توميه جميعي است. بنابراین، تمایز بین اولویت های کشاورزی و واقعیت های زیست محیطی، واقع بینانه نیست.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا