اخبار استانی

ساده باش، اما مهربان

یادداشت *

ساده باش، اما مهربان

نگاه نوستالژی به عید و عیدی همیشه یاداور خاطرات خوب و شیرین برای همگان است. پویش مشهد-مهربان با شعار “عیدی آمده – عیدی بدیم” این روزها تلنگری ساده است به اتفاقات کوچکی که می تواند تأثیرات بزرگ و حس خوبی در بین مشهدی ها و زائرها داشته باشد.

این کمپین با نگاهی به انتقال شادی با رفتارهایی که ممکن است گاهی فراموش کرده باشند بر آن است که یادآوری کوچیکی داشته باشد به کارهایی که هر چند کوچک می شوند اما تاثیری بزرگ و شیرین دارند، تماس کوتاه با اعضای خانواده، بخشیدن یک دلخوری، یامک احوال پرسی و تبریک ، اهدای یک کتاب خوب و … که در ظاهر کار ساده ای دیده می شود ولی اثری بزرگ و …

با توجه به استفاده از بصری رایج این روزها در شهرها در این پویش تلاش برای استفاده از حداقل و کمترین المان گرافیکی و تاکید بر روی تغییر و انتقال محتوای سریع شده است. استفاده از تک رنگ های متنوع، نمادهای ساده و معمولی و ادبیات رایج و نوستالوژیک تلاشی در همین راستا بوده است.

عیدی -2

استفاده از کلیدواژه شیرین و بیادماندنی “عیدی” با هدف جذابیت و انتقال مفهوم با استفاده از تاثیر هن وانی انتخاب خوبی است.

عیدی -4

مشهد- مهربانی کوتاهی است بر خلق و خوی مردمان شهر مهربانی و رافت و بخشندگی که نشات گرفته است. این نگاه‌ها در تبلیغات محیطی این روزهای شهرهایی که شتاب مدرنیته در آن زیاد است، جذابیت دارد به شرطی که مقطعی نباشد.

ملیحه کرمانی

مسئول دبیرخانه پیوست رسانه‌ای شهرداری مشهد

دکمه بازگشت به بالا