اخبار استانی

سطح اکسیژن جو، زمان انقراض جمعی بعدی را مشخص می‌کند!

نیاز به حیات است. اما چه چیزی برای اولین بار باعث افزایش میزان مصرف می شود؟ اینها سؤالاتی است که در طی 7 سال گذشته به چالش کشیده شده است.

به گزارش اخبار استانی و به نقل از فیز، تحقیقات بیشتر علمی از آن است که حدود 2.4 میلیارد سال قبل به سرعت افزایش یااا به این رویداد “رویداد بزرگ گفته ای” (GOE) می‌شود.

اما اکنون یک مطالعه بین‌المللی جدید به رهبری تیمی از زمین‌شناسان دانشگاه تاسمانی با تحقیقات مؤسسات کارنگی در واشنگتن و دانشگاه تورنتو، نظریه‌ای جایگزین ارائه کرده است.

محاسبه می‌گویند که افزایش جو فرآیندی آرام بوده است که بین تا 2.8 1.8 میلیارد سال قبل رخ داده است و می‌تواند به صفحات قارهای در طول چرخه ابرقاره و توسعه سیانوباکتریها در اقیانوس باشد.

به گفته یک دوره یک میلیون یافته و در حدود 1.9 میلیارد سال خود را به سطح فعلی یعنی 21 درصد رسیده است. س از آن سفر دوره‌های موسوم به “boring miliard” اهش یافته است.

این تحقیق نشان می دهد که مواد معدنی در پوسته زمین با افزایش ارتباط دارد و علت آن وجود انواع مختلفی از فلزات است که تنها در صورت افزایش ایجاد می شود.

در این نظریه از سنجش اکسایش-کاهش مواد معدنی در سنگ‌ها و کف دریاها که در طول یک دوره زمین‌شناسی ش.

پروفسور «راس لارج» (Ros Large)، زمین شناس دانشگاه تاسمانی میگوید که این نتایج نتایج بسیار زیادی دارد که از مواد معدنی و ایزوتوپها به دست آمده است.

دانشگاه تاسمانی، مؤسسه کارنگی و تورنتو پایگاه داده های عظیمی در مورد ترکیبات صنایع ساختمانی از مواد معدنی ایجاد کرده اند که شامل ده ها هزار تجزیه و تحلیل انجام شده در 15 سال گذشته میشد.

روفسور «لارج» می‌گوید: بسیاری از تحقیقات انجام شده در این موضوع به تحلیل و تحلیل‌های محدود و بست

وی می‌گوید که اولین افزایش با کاهش دی‌اکسید کربن و متان همراه بوده و اقیانوس جو را برای.

پروفسور “لارج” افزود: اقیانوسهای دوره نخستزیستی (Archean) پیش از 2.6 میلیارد سال مملو از عناصر سمی مانند آرسنیک و جیوه قبل بودند و برای حیاتی که ما میشناسیم، اصلا مناسب نبودند. تحقیقات ما نشان می دهد که افزایش می دهد باعث تغییر ترکیبات شیمیایی اقیانوس ها می شود و مواد سمی کاهش یافته و عناصر مهم برای حیات مانند فسفر، مولیبدن و زینک بیشتر در دستیابی به قرار گرفتن است.

وی می‌گوید که این تحول بزرگ در نتیجه اولین رانش قاره‌ای مرتبط با چرخه ابرقاره ایجاد شده است.

پروفسور «لارج» افزود: صفحات قره‌های ساخته شده از کوه‌ها باعث ریختن مواد مغذی به اقیانوس‌ها می‌شود. دو مرحله از تشکیل کوه‌ها منجر به افزایش می‌شود. اولین مرحله حدود 2.8 میلیارد سال قبل با تشکیل ابرقاره کنرلند (Kenorland) رخ داد و مرحله دوم 2.1 میلیار

چرخه سوم نیز حدود یک میلیارد سال قبل آغاز شد و از آن زمان تا دور چرخه‌ها از حدود هر تحقیقات قبلی این گروه را نشان می دهد که هر چرخه دسته ای با یک انقراض جمعی به پایان می رسد و به دن.

نظرات برخی نظرات، پروفسور “لارج” معتقد است که ما به سمت یک انقراض دسته جمعی در حرکت نیستیم. او میگوید که دسته جمعی پیشین شامل افزایش سطح دیاکسید کربن به بیش از 4000 درصد در میلیون (ppm) است، در حالی که سطح دیاکسید کربن موجود 300 ppm است. علاوه بر آن در این انقراض‌ها سطح به زیر 10 درصد و احتمالاً پنج درصد کاهش یافته است.

او می‌گوید که با توجه به چرخه‌های زمین، انقراض دسته‌جمعی بعدی حدود ۳۰ میلیون سال دیگر رخ خواهد داد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا